Internetová encyklopedie dějin Brna

Alexander Naumovič Frumkin

  prof. dr. Alexander Naumovič Frumkin


  • * 24.10.1895 Kišiněv – † 27.5.1976 Tula


  • významný ruský elektrochemik, jeden ze zakladatelů elektrochemické kinetiky; čestný doktor Masarykovy univerzity


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Oděse (1912 maturita),
   vysokoškolské vzdělání ve Štrasburgu, v Bernu, v Oděse (1916 absolutorium)

  • čestný doktorát

   Masarykova univerzita v Brně (6. 12. 1972)

  • vyznamenání a pocty

   Leninův řád,
   Řád Cyrila a Metoděje I. stupně,
   medaile Za hrdinnou práci ve velké vlastenecké válce 1941–1945,
   medaile K výročí 800 let Moskvy aj.


  • zaměstnání

   Elektrochemický ústav Akademie věd SSSR (ředitel),
   lomonosovova univerzita v Moskvě (1930 profesor)

  • odborné a zájmové organizace

   Akademie věd SSSR (od roku 1932 řádný člen),
   zahraniční akademie věd (polská, maďarská, bulharská, indická, nizozemská, německá, jugoslávská)


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "A. N. Frumkin osmdesátiletý"


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 22. 05. 2017