prof. dr. Alexander Naumovič Frumkin, dr. h. c.

* 24.10.1895 Kišiněv – † 27.5.1976 Tula


významný ruský elektrochemik, jeden ze zakladatelů elektrochemické kinetiky; čestný doktor Masarykovy univerzity


vzdělání

reálné gymnázium v Oděse (1912 maturita),
vysokoškolské vzdělání ve Štrasburgu, v Bernu, v Oděse (1916 absolutorium)


čestný doktorát

Masarykova univerzita v Brně (6. 12. 1972)


vyznamenání a pocty

Leninův řád,
Řád Cyrila a Metoděje I. stupně,
medaile Za hrdinnou práci ve velké vlastenecké válce 1941–1945,
medaile K výročí 800 let Moskvy aj.


zaměstnání

Elektrochemický ústav Akademie věd SSSR (ředitel),
lomonosovova univerzita v Moskvě (1930 profesor)


odborné a zájmové organizace

Akademie věd SSSR (od roku 1932 řádný člen),
zahraniční akademie věd (polská, maďarská, bulharská, indická, nizozemská, německá, jugoslávská)


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"A. N. Frumkin osmdesátiletý"


Jis


Aktualizováno: 12. 10. 2022