prof. Ing. Peter Schneider, DrSc.

* 31.1.1937 Košice (Slovensko) – † 25.5.2014 Brno


vysokoškolský učitel na Fakultě strojní (později Fakultě strojního inženýrství) Vysokého učení technického v Brně


národnost

česká


zajímavé okolnosti

od 1. 6. 1974 tajemník katedry,
1. 5. až 30. 8. 1982 vedlejší pracovní činnost pro Povážské chemické závody, n. p. Žilina


vzdělání

Průmyslová škola strojnická Brno (30. 6. 1956 maturita)

Fakulta strojní VUT v Brně:
- 31. 10. 1961 titul Ing.
- 12. 12. 1969 titul CSc. (udělen na zasedání Vědecké rady FS VUT v Brně)
- 1. 10. 1978 docent pro obor stavba výrobních strojů a zařízení
- 10. 9. 1991 titul DrSc. (udělen na zasedání Vědecké rady ČVUT v Praze)
- 1. 5. 1995 jmenován profesorem pro obor procesní inženýrství


zaměstnání

od roku 1961 působil na Katedře chemických zařízení FS VUT v Brně:
- 1. 12. 1961 až 30. 11. 1964 asistent
- 1. 12. 1964 až 31. 10. 1978 odborný asistent
- od 1. 11. 1978 docent
- od 1. 5. 1995 profesor

1. 1. 1990 až 31. 1. 1991 proděkan pro zahraniční styky na FS VUT v Brně


poznámky

ovládal ruštinu, němčinu, angličtinuprameny, literatura

Archivní pramen

"Schneider Petr"


skr


Aktualizováno: 27. 02. 2017