František Meduna

* 13.9.1904 Brno – † 1986


středoškolský profesor v Brně; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; akce 1. 9. 1939


bydliště

vzdělání

I. česká státní reálka v Brně,
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně (absolutorium v roce 1927)


vyznamenání a pocty

Za zásluhy o výstavbu (1975)


zaměstnání

reálné gymnázium v Hustopečích u Brna v roce 1926 (ještě před ukončením vysokoškolského studia),
poté vojenská služba v letech 1927–1929,
profesor I. české státní reálky v Brně,
definitivu získal na reálném gymnáziu v Tišnově,
První české gymnázium v Brně (1934–1945),
posledně Střední průmyslová škola stavební (profesor matematiky a deskriptivní geometrie (od roku 1949 do ukončení aktivní služby v roce 1965, jako důchodce zde působil až do roku 1975)


odborné a zájmové organizace

Sokol,
Svazarm


poznámky

Poprvé zatčen jako rukojmí v akci Albrecht der Erste dne 1. 9. 1939, vězněn v Brně na Špilberku, odkud byl po několika týdnech propuštěn. Znovu byl zatčen na podzim 1941 v rámci akce proti Sokolu, vězněn v Brně Pod kaštany,
V rámci Sokola pracoval jako vedoucí cvičitel, sestavil řadu cvičení pro muže, památnou se stala jeho skladba „Věrni zůstaneme“ pro XI. všesokolský slet v Praze v roce 1948, kde byla vzdána pocta Sokolům, padlým v průběhu druhé světové války.
Pro Svazarm sestavil vystoupení svazarmovců na 4. československé celostátní spartakiádě v roce 1975.
(Informace pro naši encyklopedii doplnil pan Tomáš Otevřel, děkujeme. )
partneři

Marta Medunová (Šperlingová)
sňatek: 14. 9. 1929, Brno-Zábrdovice (kostel Nanebevzetí Panny Marie)
ulice

Hvězdová
rodný dům Dlouhá (Lange Gasse)
bydliště (dnes Staňkova)


události

1. 9. 1939
Akce Albrecht der Erste v Brně
zatčený v BrněMenš


Aktualizováno: 26. 04. 2024