Prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.

* 17.4.1931 Brno – † 23.3.2018 Praha


přední český odborník v oblasti sociální politiky, práva sociálního zabezpečení a sociální správy


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR


vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy


zaměstnání

vysokoškolský pedagog


poznámky

Ve 30. letech 20. století žil s rodiči v Hongkongu, Šanghaji a jiných místech Dálného východu.
Po návratu do Československa v roce 1946 vystudoval anglické gymnázium v Praze a v letech 1951‒1955 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Poté získal místo odborného asistenta na katedře pracovního práva.
V letech 1959‒1963 působil jako zaměstnanec Mezinárodní organizace práce v Ženevě.
Po návratu do Prahy se v roce 1966 habilitoval jako docent v oboru pracovního práva a sociálního zabezpečení. Politicky se angažoval v době pražského jara, v lednu až září 1968 předsedal fakultnímu výboru KSČ. V roce 1970 musel z fakulty odejít, po roce nezaměstnanosti pracoval jako sociolog a právník v Technicko-ekonomickém ústavu hutního průmyslu.
V letech 1989‒1991 vykonával funkci náměstka ministra práce a sociálních věcí.
V roce 1992 spoluzakládal s Jiřinou Šiklovou Katedru sociální práce na Filozofické fakultě Karlovy univerzity.sourozenci

Jbre


Aktualizováno: 13. 05. 2021