Internetová encyklopedie dějin města Brna

Igor Tomeš

  Prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.


  • * 17.4.1931 Brno


  • přední český odborník v oblasti sociální politiky, práva sociálního zabezpečení a sociální správy


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Ve 30. letech 20. století žil s rodiči v Hongkongu, Šanghaji a jiných místech Dálného východu.
   Po návratu do Československa v roce 1946 vystudoval anglické gymnázium v Praze a v letech 1951‒1955 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Poté získal místo odborného asistenta na katedře pracovního práva.
   V letech 1959‒1963 působil jako zaměstnanec Mezinárodní organizace práce v Ženevě.
   Po návratu do Prahy se v roce 1966 habilitoval jako docent v oboru pracovního práva a sociálního zabezpečení. Politicky se angažoval v době pražského jara, v lednu až září 1968 předsedal fakultnímu výboru KSČ. V roce 1970 musel z fakulty odejít, po roce nezaměstnanosti pracoval jako sociolog a právník v Technicko-ekonomickém ústavu hutního průmyslu.
   V letech 1989‒1991 vykonával funkci náměstka ministra práce a sociálních věcí.
   V roce 1992 spoluzakládal s Jiřinou Šiklovou Katedru sociální práce na Filozofické fakultě Karlovy univerzity.


  • vzdělání

   Právnická fakulta Univerzity Karlovy


  • rodiče

   Karel Josef Tomeš, ml.


  • sourozenci

   Oleg Tomeš


  • autor

   Jbre


Aktualizováno: 15. 02. 2017