prof. PhDr. Ludvík Kundera, dr. h. c.

* 22.3.1920 Brno – † 17.8.2010 Boskovice (okres Blansko)


český básník, dramatik, prozaik, lingvista, překladatel (především z němčiny a francouzštiny), literární vědec, editor, vysokoškolský pedagog; čestný doktor Masarykovy univerzity


zajímavé okolnosti

Světově uznávaný Milan Kundera, žijící a tvořící ve Francii, je jeho bratranec.
Profesor Kundera byl uznávaným překladatelem díla Bertolda Brechta; v době normalizace v ČSSR si Brechtova rodina vymínila, že jeho tvorbu nesmí u nás překládat nikdo jiný, než právě Ludvík Kundera, který nesměl u nás jinak publikovat.


bydliště

Kunštát,
Brno, Šmejkalova 140a (1948)


čestný občan

za celoživotní tvorbu spjatou s Brnem (1994)


vzdělání

reálné gymnázium v Praze a v Litoměřicích,
FF UK a Masarykovy univerzity (obor čeština-němčina)


čestný doktorát

Masarykova univerzita v Brně (14. 11. 1990),
JAMU v Brně (22. 1. 1997)


vyznamenání a pocty

Rakouská státní cena (1992),
Státní cena za literaturu (1996),
Medaile za zásluhy v oblasti kultury a umění (2007),
Cena Jaroslava Seiferta (2009),
Zlatá medaile Masarykovy univerzity (2009)


zaměstnání

redaktor (Blok, Rovnost, Host do domu),
dramaturg Mahenovy činohry v Brně,
spolupracoval i s divadlem Husa na provázku,
po roce 1990 přednášel na JAMU a na FF v Brně a v Olomouci


odborné a zájmové organizace

Skupina Ra,
Společnost Jiřího Mahena (předseda),
Sdružení Q,
Svaz československých spisovatelů


poznámky

zasloužil se o rehabilitaci básníka Františka Halase
osoby

Miloš Budík
spolupráce Zdeněk Čecháček
přítel František Halas
L. Kundera se zasloužil o poznání díla F. Halase Miloš Hynšt
spolupracovník Adolf Kroupa
přítel
další osoby (9)...


ulice

Šmejkalova
bydliště doložené v roce 1948


objekty

památník tří odbojů
pomník: Nové sady 0/01
autor textů


události

20. 1. 2022
Výstava Osobnosti Masarykovy univerzity
je mu věnován portrét na výstavě
5. 4. 2017
Výstava Host do domu
redaktor časopisu v letech 1954–1955
1. 12. 2015
Výstava Ludvík Kundera. Výlet do Fantomázie 12. 11. 2015
Výstava Ludvík Kundera - Hora dění 20. 10. 2015
Výstava Miroslava Štolfy Nová naleziště
věnoval M. Štolfovi báseň Nakupená roucha světa

další události (4)...Jis, Menš


Aktualizováno: 12. 10. 2022