prof. PhDr. Ludvík Kundera

* 22.3.1920 Brno – † 17.8.2010 Boskovice (okres Blansko)


český básník, dramatik, prozaik, lingvista, překladatel (především z němčiny a francouzštiny), literární vědec, editor, vysokoškolský pedagog; čestný doktor Masarykovy univerzity


zajímavé okolnosti

Světově uznávaný Milan Kundera, žijící a tvořící ve Francii, je jeho bratranec.
Profesor Kundera byl uznávaným překladatelem díla Bertolda Brechta; v době normalizace v ČSSR si Brechtova rodina vymínila, že jeho tvorbu nesmí u nás překládat nikdo jiný, než právě Ludvík Kundera, který nesměl u nás jinak publikovat.


bydliště

Kunštát,
Brno, Šmejkalova 140a (1948)


čestný občan

za celoživotní tvorbu spjatou s Brnem (1990)


vzdělání

reálné gymnázium v Praze a v Litoměřicích,
FF UK a Masarykovy univerzity (obor čeština-němčina)


čestný doktorát

Masarykova univerzita (14. 11. 1990),
JAMU (22. 1. 1997)


vyznamenání a pocty

Rakouská státní cena (1992),
Státní cena za literaturu (1996),
Medaile za zásluhy v oblasti kultury a umění (2007),
Cena Jaroslava Seiferta (2009)


zaměstnání

redaktor (Blok, Rovnost, Host do domu),
dramaturg Mahenovy činohry v Brně,
spolupracoval i s divadlem Husa na provázku,
po roce 1990 přednášel na JAMU a na FF v Brně a v Olomouci


odborné a zájmové organizace

Skupina Ra,
Společnost Jiřího Mahena (předseda),
Sdružení Q,
Svaz československých spisovatelů


poznámky

zasloužil se o rehabilitaci básníka Františka Halase
osoby

Zdeněk Čecháček
přítel František Halas
L. Kundera se zasloužil o poznání díla F. Halase Miloš Hynšt
spolupracovník Adolf Kroupa
přítel Josef Křivánek
spolupráce v Rovnosti
další osoby (7)...


ulice

Šmejkalova
bydliště doložené v roce 1948


objekty

památník tří odbojů
pomník: Nové sady 0/01
autor textů


události

5. 4. 2017
Výstava Host do domu
redaktor časopisu v letech 1954–1955
1. 12. 2015
Výstava Ludvík Kundera. Výlet do Fantomázie 12. 11. 2015
Výstava Ludvík Kundera - Hora dění 20. 10. 2015
Výstava Miroslava Štolfy Nová naleziště
věnoval M. Štolfovi báseň Nakupená roucha světa
24. 10. 2012
Výstava Milovníci knížek
jeho korespondence byla na výstavě prezentována

další události (3)...Jis, Menš


Aktualizováno: 28. 10. 2020