prof. JUDr. Mojmír Povolný, Ph.D., dr. h. c.

* 25.11.1921 Měnín – † 21.8.2012 Appleton (USA)


právník, politolog, 1974–1994 předseda Rady svobodného Československa ve Washingtonu, jeden ze zakladatelů Mezinárodního politologického ústavu MU; čestný doktor Masarykovy univerzity


státní příslušnost

USA (1956)


zajímavé okolnosti

Od roku 1948 v exilu (Francie, USA).
Jeden ze zakladatelů Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity.
Jeden ze spoluzakladatelů Centra pro československá exilová studia (při katedře historie FF UP) dne 11. května 1993.


čestný občan

Měnín (uděleno 12. 10. 2011)


vzdělání

1945–1947 Právnická fakulta Masarykovy univerzity (1947 titul JUDr.),
1948–1949 mezinárodní právo na Sorbonně


čestný doktorát

Masarykova univerzita v Brně (2. 5. 1991)


vyznamenání a pocty

Nositel Řádu Tomáše Garrigue Masaryka II.třídy (udělen prezidentem V.Havlem dne 28. října 1995)


jiné pocty

dne 6. července 2017 na budově Základní školy v Měníně mu byla odhalena pamětní deska (při slavnosti byla oceněna nejen jeho rozsáhlá činnost, ale především dlouholetý zápas tohoto vrcholného politického orgánu naší emigrace za právo českého a slovenského národa na svobodu a samostatnost)


dílo

zabýval se sovětskou politikou, československou zahraniční politikou, problémy africké jednoty, Střední Evropou, Chartou 77 a československou opozicí


zaměstnání

1954–1957 American Friends (Quaker) Service Committee v Philadelphii a Tokiu,
1957–1958 Univerzita v Chicagu,
1958–1987 Lawrence University v Appletonu (profesor politických věd)


politická orientace

Strana národní socialistická (1947 tajemník)


odborné a zájmové organizace

1993–2011 předseda nástupnické organizace Rada vzájemnosti Čechů a Slováků.


poznámky

informace i obrazový materiál pro naši encyklopedii poskytl pan Jan Kruml, děkujeme


obrazy


události

1. 7. 1990
Zřízení Mezinárodního politologického ústavu na Masarykově univerzitě
jeden ze zakladatelů MPÚ


Jis


Aktualizováno: 21. 10. 2022