Internetová encyklopedie dějin Brna

Mojmír Povolný

  prof. JUDr. Mojmír Povolný, Ph.D., Dr.h.c.


  • * 25.11.1921 Měnín – † 21.8.2012 Appleton (USA)


  • právník, politolog, 1974–1994 předseda Rady svobodného Československa ve Washingtonu, jeden ze zakladatelů Mezinárodního politologického ústavu MU; čestný doktor Masarykovy univerzity


  • státní příslušnost

   USA (1956)


  • zajímavé okolnosti

   Od roku 1948 v exilu (Francie, USA).
   Jeden ze zakladatelů Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity.
   Jeden ze spoluzakladatelů Centra pro československá exilová studia (při katedře historie FF UP) dne 11. května 1993.


  • čestný občan

   Měnín (uděleno 12. 10. 2011)


  • vzdělání

   1945–1947 Právnická fakulta Masarykovy univerzity (1947 titul JUDr.),
   1948–1949 mezinárodní právo na Sorbonně

  • čestný doktorát

   Masarykova univerzita (2. 5. 1991)

  • vyznamenání a pocty

   Nositel Řádu Tomáše Garrigue Masaryka II.třídy (udělen prezidentem V.Havlem dne 28. října 1995)

  • jiné pocty

   dne 6. července 2017 na budově Základní školy v Měníně mu byla odhalena pamětní deska (při slavnosti byla oceněna nejen jeho rozsáhlá činnost, ale především dlouholetý zápas tohoto vrcholného politického orgánu naší emigrace za právo českého a slovenského národa na svobodu a samostatnost)


  • dílo

   zabýval se sovětskou politikou, československou zahraniční politikou, problémy africké jednoty, Střední Evropou, Chartou 77 a československou opozicí


  • zaměstnání

   1954–1957 American Friends (Quaker) Service Committee v Philadelphii a Tokiu,
   1957–1958 Univerzita v Chicagu,
   1958–1987 Lawrence University v Appletonu (profesor politických věd)

  • politická orientace

   Strana národní socialistická (1947 tajemník)

  • odborné a zájmové organizace

   1993–2011 předseda nástupnické organizace Rada vzájemnosti Čechů a Slováků.


  • poznámky

   informace i obrazový materiál pro naši encyklopedii poskytl pan Jan Kruml, děkujeme


  • obrazy

   img19667.jpg img19668.jpg img19682.jpg img19683.jpg img19684.jpg img19685.jpg img19686.jpg img19687.jpg


  • prameny, literatura


  • události

   1. 7. 1990
   Zřízení Mezinárodního politologického ústavu na Masarykově univerzitě
   jeden ze zakladatelů MPÚ


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 16. 08. 2019

Mojmír Povolný fotografie z obalu publikace Má cesta dvacátým stoletím. Sken zaslal pan Jan Kruml, děkujeme.