prof. RNDr. Hana Librová, CSc.

* 26.11.1943 Brno


bioložka, socioložka a environmentalistka


rodné jméno

Nechutová


národnost

česká


vyznamenání a pocty

Cena Josefa Vavrouška (1998),
Cena ministra životního prostředí (2004 za celoživotní výzkumnou a popularizační práci v oblasti ekologicky příznivého životního způsobu),
Medaile Ministerstva školství 1. stupně (2009),
nominace na Cenu předsedy Grantové agentury ČR (2004),
nominace na Cenu Milady Paulové (2010)


dílo

zobrazit


zaměstnání

od roku 1967 Algologická laboratoř Mikrobiologického ústavu,
ČSAV v Třeboni (technička),
od roku 1968 Katedra sociologie FF UJEP v Brně,
v roce 1998 založila studijní obor Humanitní environmentalistika a následně v roce 1999 Katedru environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity,
členka vědecké rady Fakulty sociálních studií a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a předsedkyně oborové komise oboru Humanitní environmentalistika


odborné a zájmové organizace

Společnost pro trvale udržitelný život (členka čestného předsednictva)


sourozenci

události

20. 3. 2017
Věrní a rozumní: Kapitoly o ekologické zpozdilosti – Hana Librová
autorka knihy
16. 2. 2017
Výstava Pestří: skromné domácnosti pod tlakem doby
vedoucí výzkumu prezentovaného na výstavě


hub


Aktualizováno: 01. 02. 2020