prof. RNDr. Hana Librová, CSc.

* 26.11.1943 Brno


bioložka, socioložka a environmentalistka


rodné jméno

Nechutová


národnost

česká


cena města

Brna, společenské vědy (2015)


vyznamenání a pocty

Cena Josefa Vavrouška (1998),
Cena ministra životního prostředí (2004 za celoživotní výzkumnou a popularizační práci v oblasti ekologicky příznivého životního způsobu),
Medaile Ministerstva školství 1. stupně (2009),
nominace na Cenu předsedy Grantové agentury ČR (2004),
nominace na Cenu Milady Paulové (2010),
Stříbrná medaile Masarykovy univerzity v Brně (6. 3. 2019),
Řád Tomáše Garrigua Masaryka - za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva (2023)


dílo

zobrazit


zaměstnání

od roku 1967 Algologická laboratoř Mikrobiologického ústavu,
ČSAV v Třeboni (technička),
od roku 1968 Katedra sociologie FF UJEP v Brně,
v roce 1998 založila studijní obor Humanitní environmentalistika a následně v roce 1999 Katedru environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity,
členka vědecké rady Fakulty sociálních studií a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a předsedkyně oborové komise oboru Humanitní environmentalistika


odborné a zájmové organizace

Společnost pro trvale udržitelný život (členka čestného předsednictva)sourozenci

události

19. 4. 2022
Výstava Oči Brna: Hana Librová
je jí věnována výstava
20. 3. 2017
Věrní a rozumní: Kapitoly o ekologické zpozdilosti – Hana Librová
autorka knihy
16. 2. 2017
Výstava Pestří: skromné domácnosti pod tlakem doby
vedoucí výzkumu prezentovaného na výstavě
2. 2. 2016
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2015
jedna z oceněných


hub


Aktualizováno: 30. 10. 2023