prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.

* 28.11.1936 Olomouc


klasická filoložka, překladatelka
sestra osobnosti: prof. RNDr. Hana Librová, CSc.


vzdělání

gymnáziu v Brně,
FF UJEP v Brně - obor latina a řečtina (1965 titul CSc., 1970 PhDr., 1991 docent, v roce 1992 jmenován profesorem),
akademické stáže v Polsku, Německu, Itálii a Rakousku


dílo

zobrazit


zaměstnání

1959–1961 Státní oblastní archiv v Třeboni,
od roku 1961 FF UJEP v Brně (v letech 1995–1998 děkanka fakulty (tehdy už Masarykovy univerzity)


odborné a zájmové organizace

členka Akademie věd ČR,
předsedkyně komise pro vydávání spisů Mistra Jana Husa AV ČR


prameny, literatura

Www stránky

"Jana Nechutová"


partneři


hub, mát


Aktualizováno: 09. 11. 2017