Internetová encyklopedie dějin města Brna

Jana Nechutová

  prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.


  • * 28.11.1936 Olomouc


  • klasická filoložka, překladatelka
   sestra osobnosti: prof. RNDr. Hana Librová, CSc.


  • vzdělání

   gymnáziu v Brně,
   FF UJEP v Brně -  obor latina a řečtina (1965 titul CSc., 1970 PhDr., 1991 docent, v roce 1992 jmenován profesorem),
   akademické stáže v Polsku, Německu, Itálii a Rakousku


  • dílo

   zobrazit - Úděl a útěcha. Konsolační literatura antiky, patristiky a středověku. Heršpice 1995.
   - Texty ke cvičením ze středověké latiny. Dotisk. Brno 1996.
   - Česká latinsky psaná literatura do roku 1300. Brno 1997.
   - Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha 2000.
   - Aurelius Augustinus, Křesťanská vzdělanost - De doctrina christiana. Praha 2004.
   - Die lateinische Literatur des Mittelalters in Böhmen. Aus dem Tschechischen übersetzt von Hildegard Boková und Václav Bok. Köln 2007.
   - Caesarius z Heisterbachu, Vyprávění o zázracích. Středověký život v zrcadle exempel. Praha 2009.
   - Stručné dějiny latinské literatury středověku. Praha 2013.


  • zaměstnání

   1959–1961 Státní oblastní archiv v Třeboni,
   od roku 1961 FF UJEP v Brně (v letech 1995–1998 děkanka fakulty (tehdy už Masarykovy univerzity)

  • odborné a zájmové organizace

   členka Akademie věd ČR,
   předsedkyně komise pro vydávání spisů Mistra Jana Husa AV ČR


  • prameny, literatura

   zobrazit "Jana Nechutová"


  • partneři

   Radislav Hošek


  • sourozenci

   Hana Librová (Nechutová)


  • autor

   hub, mát


Aktualizováno: 09. 11. 2017