prof. PhDr. Jaroslav Kudrna, DrSc.

* 31.10.1926 Vlkanov, okres Ledeč nad Sázavou – † 21.3.1996 Brno


historik, filosof, vysokoškolský pedagog


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČR


zajímavé okolnosti

V roce 1970 člen prověrkové komise ČSAV.
Ovládal němčinu, angličtinu, francouzštinu, italštinu, španělštinu a ruštinu.


bydliště

Chrudim (1945),
Karlovy Vary (1950–1953)

1953–1996 Brno:
- Jaselská 5 (1953–1958)
- Královka 8 (1958–1961)
- Polní 19 (1961–1968)
- Hluboká 5 (1968–1979)
- Pavlovská 5 (1979–1981)


cena města

1965


vzdělání

1932–1937 základní obecná škola Pavlov (okres Ledeč nad Sázavou),
1938–1945 reálné gymnázium Chrudim,
1945–1949 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – obory historie, filozofie, italština a španělština,
1949 doktorát z filozofie na UJEP,
1957–1958 obhajoba kandidátských prací z filozofie a historie,
1963 habilitační řízení UJEP,
1967 stáž ve Francii,
1968 stáž v Itálii,
1986 jmenován profesorem obecných dějin


dílo

zobrazit


zaměstnání

1950–1951 učitel na zdravotní škole v Karlových Varech,
1952–1953 učitel na gymnáziu v Karlových Varech

UJEP (dnes Masarykova univerzita):
- 1953–1956 aspirant
- 1956–1963 odborný asistent
- 1963–1986 docent
- 1969–1973 prorektor pro vědu a výzkum
- 1986–1996 profesor


politická orientace

ČSSD (do roku 1948),
KSČ (po roce 1948),
školení politických pracovníků československé armády (1951).
lektor MěV KSČ (1971)
vedoucí jedné ze stranických skupin na UJEP (1975)


odborné a zájmové organizace

od roku 1986 člen-korespondent ((ČSAV/Československá akademie věd).


poznámky

Mezinárodně uznávaný vědec, který během své kariéry formoval několik generací historiků a filozofů v tehdejším Československu a České republice.
Díky své znalosti cizích jazyků jako jeden z prvních přeložil díla o dějinách evropských zemí (např. Anglie, Itálie, Francie, Španělsko).
Jeho hlavní přínos však spočíval v propojení historických a filozofických přístupů, kterých využíval v rámci studia vývoje historiografie (G. Vico, škola Annales, B. Croce) a analýzy italského středověkého a renesančního myšlení (T. Akvinský, Marsilius z Padovy, D. Alighieri).
ulice

Jaselská
bydliště v letech 1953–1958 Královka
bydliště v letech 1958–1961 Polní
bydliště v letech 1961–1968 Hluboká
bydliště v letech 1968–1979 Pavlovská
bydliště v letech 1979–1981Vašíková, Klimentová


Aktualizováno: 16. 03. 2020