Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaroslav Kudrna

  prof. PhDr. Jaroslav Kudrna, DrSc.


  • * 31.10.1926 Vlkanov, okres Ledeč nad Sázavou – † 21.3.1996 Brno


  • historik, filosof, vysokoškolský pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1970 člen prověrkové komise ČSAV.
   Ovládal němčinu, angličtinu, francouzštinu, italštinu, španělštinu a ruštinu.


  • bydliště

   Chrudim (1945),
   Karlovy Vary (1950–1953)

   1953–1996 Brno:
   - Jaselská 5 (1953–1958)
   - Královka 8 (1958–1961)
   - Polní 19 (1961–1968)
   - Hluboká 5 (1968–1979)
   - Pavlovská 5 (1979–1981)

  • cena města

   1965


  • vzdělání

   1932–1937 základní obecná škola Pavlov (okres Ledeč nad Sázavou),
   1938–1945 reálné gymnázium Chrudim,
   1945–1949 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – obory historie, filozofie, italština a španělština,
   1949 doktorát z filozofie na UJEP,
   1957–1958 obhajoba kandidátských prací z filozofie a historie,
   1963 habilitační řízení UJEP,
   1967 stáž ve Francii,
   1968 stáž v Itálii,
   1986 jmenován profesorem obecných dějin


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1950–1951 učitel na zdravotní škole v Karlových Varech,
   1952–1953 učitel na gymnáziu v Karlových Varech

   UJEP (dnes Masarykova univerzita):
   - 1953–1956 aspirant
   - 1956–1963 odborný asistent
   - 1963–1986 docent
   - 1969–1973 prorektor pro vědu a výzkum
   - 1986–1996 profesor

  • politická orientace

   ČSSD (do roku 1948),
   KSČ (po roce 1948),
   školení politických pracovníků československé armády (1951).
   lektor MěV KSČ (1971)
   vedoucí jedné ze stranických skupin na UJEP (1975)

  • odborné a zájmové organizace

   od roku 1986 člen-korespondent ((ČSAV/Československá akademie věd).


  • poznámky

   Mezinárodně uznávaný vědec, který během své kariéry formoval několik generací historiků a filozofů v tehdejším Československu a České republice.
   Díky své znalosti cizích jazyků jako jeden z prvních přeložil díla o dějinách evropských zemí (např. Anglie, Itálie, Francie, Španělsko).
   Jeho hlavní přínos však spočíval v propojení historických a filozofických přístupů, kterých využíval v rámci studia vývoje historiografie (G. Vico, škola Annales, B. Croce) a analýzy italského středověkého a renesančního myšlení (T. Akvinský, Marsilius z Padovy, D. Alighieri).


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • rodiče

   Václav Kudrna
   Marie Kudrnová


  • ulice

   Jaselská
   bydliště v letech 1953–1958 Královka
   bydliště v letech 1958–1961 Polní
   bydliště v letech 1961–1968 Hluboká
   bydliště v letech 1968–1979 Pavlovská
   bydliště v letech 1979–1981


  • související odkazy

   Jaroslav Kudrna - stránky FF MU
   Jiří Malíř o díle Jaroslova Kudrny


  • autor

   Vašíková, Klimentová


Aktualizováno: 16. 03. 2020