prof. Ing. Josef Šandera, CSc.

* 9.8.1924 Radošínská Svratka (okres Žďár nad Sázavou) – † 21.9.1983 Brnonárodnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR


bydliště

Brno:
- Sokolská 14
- Bayerova 25


vzdělání

obecná škola v Radešínské Svratce,
gymnázium v Novém Městě na Moravě (27. 2. 1945 maturita),
Česká vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše v Brně - Odbor strojního a elektrotechnického inženýrství (1. státní zkouška 22. 12. 1949 s prospěchem velmi dobře; 2. státní zkouška 17. 12. 1951 s vyznamenáním - titul Ing.); titul CSc. udělen 7. 11. 1961 (ČSAV); 1. 2. 1962 docent pro obor elektrotechnologie, 1. 11. 1982 jmenován profesorem


jiné pocty

nositel stříbrné a bronzové medaile VUT v Brně


dílo

spoluautor knihy Elektrotechnické materiály (Praha 1967)


zaměstnání

nucené nasazení v Říši 31. 1. 1944 – 20. 2. 1945: Flugmotorwerke Ostmark, Wien 1. 2. 1944 – 20. 1. 1945; poté Flugmotorwerke Ostmark Brno Líšeň 21. 1. 1945 – 31. 1. 1945

21. 1. 1945 - 28. 2. 1945 zaměstnán na zákopových pracích v Malhoticích u Hranic

1. 4. 1947 – 31. 7. 1947 pomocný dělník na stavbě dráhy Brno – Havlíčkův Brod

27. 5. 1945 dobrovolný vstup do armády – skončení vojenské presenční služby 15. 3. 1947 (dosáhl hodnosti podporučíka)

1. 9. 1950 – 31. 10. 1950 ČEZ Brno pomocná vědecká síla ,
1. 4. 1951 - 14. 9. 1951 asistent při Ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky na ČVŠT v Brně,
od 15. 9. 1951 mladší učitel na Vojenské technické akademii v Brně,
od 1. 11. 1952 na VTA jako odborný asistent, specializace chemické zdroje proudu,

od roku 1958 VUT v Brně:
- od 1. 8. 1958 ustanoven odborným asistentem na VUT v Brně
- v letech 1961–1964 odborný asistent
- od roku 1964 vedoucí katedry elektrotechnologie
- 7. 4. 1967 jmenován docentem na VUT v Brně
- v letech 1967–1970 proděkan elektrotechnické fakulty
- od 1. 9. 1981 vedoucí Katedry elektrotechnologie na Fakultě elektrotechnické VUT v Brně
- 1. 9. 1976 -1 . 9. 1980 proděkan FE VUT v Brně v Brně

v roce 1983 odchod do plného invalidního důchodupartneři

Ludmila Šanderová (Dostálová)
sňatek: 29. 4. 1950


ulice

Sokolská
bydliště Bayerova
bydliště


Bastlová, Houzarová


Aktualizováno: 08. 04. 2020