Rudolf Firkušný, dr. h. c.

* 11.2.1912 Napajedla (okres Zlín) – † 19.7.1994 Staatsburg (stát NY, USA)


světoznámý pianista, čestný doktor MU a JAMU


nej...

Brno: získal první čestný doktorát JAMU v Brně


zajímavé okolnosti

Dětství strávil v Brně (již v pěti letech svou klavírní hrou okouzlil Leoše Janáčka, který mu zařídil studium na brněnské konzervatoři a stal se jeho milovaným učitelem skladby).
První veřejný koncert absolvoval v pouhých osmi letech. V roce 1939 odjel do Francie a odtud přes Španělsko a Portugalsko do USA.
Po únoru 1948 svou vlast opustil a zpět se vracel jen na krátké návštěvy své matky (koncertovat pro zdejší režim však odmítal).
Do vlasti se oficiálně začal vracet až v roce 1990 (po sametové revoluci).


bydliště

Napajedla čp. 558 (rodný dům),
Brno, Údolní 53,
New York, NY (USA)


čestný občan

Brno (1991), Praha, Napajedla, Uherské Hradiště


vzdělání

1922–1930 reálné gymnázium v Brně a Bučovicích (maturita),
konzervatoř v Brně (klavír u Ludmily Tučkové v letech 1917/1919, pak u Růženy Kurzové v letech 1920/1927, tamtéž skladbu u Leoše Janáčka od roku 1919),
konzervatoř v Praze (skladbu u Rudolfa Karla 1928/1929, absolutorium ve 4. ročníku) a její mistrovská škola (klavír u Viléma Kurze v letech 1927/1929, absolvoval vlastním Koncertem pro klavír a orchestr),
soukromě pokračoval u Viléma Kurze (do roku 1931) a byl také zapsán v I. ročníku skladby u Josefa Suka (1929/1930)


čestný doktorát

Univerzita Karlova (1990),
Masarykova univerzita v Brně (20. 9. 1991),
JAMU (1993 - její první čestný doktor)


vyznamenání a pocty

Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy (1991)


jiné pocty

Cena Nadace Universitas Masarykiana in memoriam (1994),
v červnu 1993 udělilo město Uherské Hradiště Rudolfu Firkušnému čestné občanství


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, Čestný kruh, skup. 25e, hrob č. 43 (náhrobník vytvořil Václav Fiala)


poznámky

Dne 10. září 2007 se díky společnému úsilí umělcovy rodiny, Janáčkovy akademie múzických umění a města Brna naplnilo přání umělce a jeho paní, aby jejich ostatky spočinuly v Brně (popel uznávaného světového a největšího českého pianisty všech dob a jeho paní Taťány Firkušné-Nevolové spočinul na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova v Brně v blízkosti hrobu Leoše Janáčka). Původně se už roku 2005 uvažovalo o uložení uren v čestné aleji ÚH (H5/3), později bylo rozhodnuto o uložení ve skupině 25e/43. Náhrobek ze „zvlněného“ indického syenitu vytvořil Václav Fiala.
Pietního aktu se zúčastnili první náměstkyně primátora města Brna Barbora Javorová, zástupci brněnských vysokých škol a také umělcovy děti Véronique a Igor, a vnuci Silvia a Christopher.
[Údaje k tomuto heslu nám pomohli doplnit Véronique a Igor Firkušný (děti Rudolfa Firkušného). Za jejich pomoc děkujeme.]pojmenované ulice

Firkušného (Sadová)osoby

Leoš Janáček
učitel skladby Rudolf Kundera
Josefina (Joža) Podhajská
přítelkyně Zdenka Podhajská
přítelkyně Antonín Souček
jeho žák na gymnáziu v Bučovicích (1930)
další osoby (2)...


partneři

Tatiana Firkušná (Nevolová)
sňatek: 9. 6. 1965, Přerov

ulice

Údolní
bydliště doložené v roce 1948


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

5. 3. 2013
Výstava Rudolf Firkušný největší český pianista 10. 9. 2007
Uložení ostatků Rudolfa Firkušného na Ústředním hřbitově v Brně
světoznámý pianista, čestný doktor MU a JAMU
30. 9. 1993
Zahájení 28. mezinárodního hudebního festivalu Moravský podzim
světoznámý pianista


Jis, Menš


Aktualizováno: 12. 10. 2022