Internetová encyklopedie dějin Brna

Charles Mackerras

  Charles Mackerras


  • * 17.11.1925 Schenectady – † 14.7.2010 Londýn (Velká Británie)


  • britský dirigent, hudební skladatel, propagátor české hudby, zejména Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů, v anglicky mluvícím světě; čestný doktor FF MU


  • šlechtický titul

   Sir


  • zajímavé okolnosti

   Žák Václava Talicha (1947/1948).
   „Pokud jsem v životě něčeho dosáhl, pak to byla propagace Janáčka", prohlásil Charles Mackerras na jaře roku 2010.


  • vzdělání

   Státní konzervatoř hudby v Sydney

  • čestný doktorát

   Masarykova univerzita (27. 5. 1994)

  • vyznamenání a pocty

   medaile Artis Bohemiae Amicis (2010) za propagaci českého umění


  • zaměstnání

   dirigent - hostoval ve většině světových hudebních center a metropolí


  • poznámky

   Sir Charles Mackerras se zasloužil zejména o seznámení světové veřejnosti s operním dílem Leoše Janáčka, soustavně však seznamoval rovněž s hudbou Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany a Bohuslava Martinů.
   Narodil se v USA australským rodičům, vyrostl v Austrálii.
   Původně chtěl studovat ve Vídni, ale dostal se do Československa; v roce 1947 získal stipendium Britské rady a odjel do Prahy. Českou metropoli ocenil jako jedno z nejlepších míst, kam se dalo po válce jít studovat hudbu. Významné pro něho bylo i setkání s dirigentem Václavem Talichem.
   Do Československa se vracel od 60. let 20. století: měl zde mnoho koncertů, studoval Janáčkovy rukopisy, natáčel, dirigoval též operní představení. Naučil se i česky. Působil v Anglické národní opeře, Královské opeře Covent Garden, ve Velšské národní opeře, spolupracoval s mnoha světovými orchestry.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Leoš Janáček
   Zdenka Podhajská
   přítelkyně


  • autor

   kal, Menš


Aktualizováno: 12. 07. 2015