Charles Mackerras, dr. h. c.

* 17.11.1925 Schenectady – † 14.7.2010 Londýn (Velká Británie)


britský dirigent, hudební skladatel, propagátor české hudby, zejména Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů, v anglicky mluvícím světě; čestný doktor FF MU


šlechtický titul

Sir


zajímavé okolnosti

Žák Václava Talicha (1947/1948).
„Pokud jsem v životě něčeho dosáhl, pak to byla propagace Janáčka", prohlásil Charles Mackerras na jaře roku 2010.


vzdělání

Státní konzervatoř hudby v Sydney


čestný doktorát

Masarykova univerzita v Brně (27. 5. 1994)


vyznamenání a pocty

medaile Artis Bohemiae Amicis (2010) za propagaci českého umění


zaměstnání

dirigent - hostoval ve většině světových hudebních center a metropolí


poznámky

Sir Charles Mackerras se zasloužil zejména o seznámení světové veřejnosti s operním dílem Leoše Janáčka, soustavně však seznamoval rovněž s hudbou Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany a Bohuslava Martinů.
Narodil se v USA australským rodičům, vyrostl v Austrálii.
Původně chtěl studovat ve Vídni, ale dostal se do Československa; v roce 1947 získal stipendium Britské rady a odjel do Prahy. Českou metropoli ocenil jako jedno z nejlepších míst, kam se dalo po válce jít studovat hudbu. Významné pro něho bylo i setkání s dirigentem Václavem Talichem.
Do Československa se vracel od 60. let 20. století: měl zde mnoho koncertů, studoval Janáčkovy rukopisy, natáčel, dirigoval též operní představení. Naučil se i česky. Působil v Anglické národní opeře, Královské opeře Covent Garden, ve Velšské národní opeře, spolupracoval s mnoha světovými orchestry.osoby

kal, Menš


Aktualizováno: 12. 10. 2022