Internetová encyklopedie dějin Brna

Jiří Král

  prof. MUDr. Jiří Král, DrSc.


  • * 8.10.1899 Praha – † 7.12.1995 Praha


  • zakladatel oboru tělovýchovné lékařství; čestný doktor Masarykovy univerzity


  • nej...

   Československo: založil první lékařskou poradnu pro sportovce

  • zajímavé okolnosti

   signatář 2000 slov


  • vzdělání

   reálné gymnázium Praha-Smíchov,
   Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (1924 titul MUDr.),
   1925–1926 studijní pobyt ve Francii,
   1932 habilitace z patologie a terapie chorob vnitřních se zřetelem k patologii tělesné práce a tělovýchovy, 1947 mimořádný profesor, 1967 řádný profesor, 1963 titul DrSc.

  • čestný doktorát

   Masarykova univerzita (14. 3. 1995)

  • vyznamenání a pocty

   Řád T. G. Masaryka (1991)

  • jiné pocty

   Cena J. E. Purkyně (1993),
   čestná medaile Kardiologické společnosti,
   čestné členství Americké koleje sportovní medicíny,
   stříbrná medaile ministerstva zdravotnictví,
   zlatá medaile Mezinárodní federace tělovýchovného lékařství


  • dílo

   Publikoval přes 200 vědeckých prací a 6 monografií, sepsal vůbec první učebnici Klinika tělovýchovného lékařství, věnoval se mj. vlivu sportu na funkci srdeční činnosti.
   Byl generálním tajemníkem mezinárodní federace tělovýchovného lékařství (FIMS), přednášel v zahraničí.

   Bibliografie:
   - Seznam publikací prof. MUDr. Jiřího Krále. Časopis lékařů českých, 1959, roč. 98, č. 48, s. 1472–1476.
   - Seznam publikací prof. MUDr. Jiřího Krále, DrSc., uveřejněných od 1. 9. 1959 do 31. 5. 1969. Časopis lékařů českých, 1969, roč. 108, č. 41, s. 1234–1236.


  • zaměstnání

   1947–1970 LF UK, zakladatel a vedoucí ústavu a katedry tělovýchovného lékařství,
   když musel jako signatář 2000 slov z fakulty odejít, pracoval až do odchodu do důchodu v roce 1983 v několika zdravotnických zařízeních (mj. ambulance interního lékařství v Hořovicích)

  • odborné a zájmové organizace

   Československá obec sokolská,
   Československá lékařská společnost J. E. Purkyně,
   Společnost tělovýchovného lékařství (dlouholetý předseda),
   Československá kardiologická společnost,
   Mezinárodní federace tělovýchovného lékařství (FIMS, v letech 1945–1947 a 1966–1970 generální tajemník),
   člen a čestný člen řady zahraničních lékařských a tělovýchovných společností


  • pojmenováno

   Cena Jiřího Krále (plaketa a diplom), zřízená Českou společností tělovýchovného lékařství a Slovenskou společností tělovýchovného lékařství v roce 1996 k uctění památky a zásluh prof. MUDr. Jiřího Krále, DrSc., a na podporu rozvoje tělovýchovného lékařství u nás.

   Nezávisle na Ceně Jiřího Krále se příležitostně udělují Pamětní medaile Jiřího Krále.
   (Informace čerpána z: http://www.fsps.muni.cz/aktivity/cstl/cena-jiriho-krale.htm).


  • poznámky

   V roce 1928 založil první lékařskou poradnu pro sportovce. V šedesátých letech usiloval o vytvoření tzv. olympijských archivů, jež měly sloužit pro získávání dokumentace o zdravotním stavu závodníků připravujících se na olympijské hry.
   Zdůrazňoval kladný význam pohybové činnosti v primární a sekundární prevenci i v terapii.


  • prameny, literatura


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 02. 12. 2018