prof. MUDr. Jiří Král, DrSc., dr. h. c.

* 8.10.1899 Praha – † 7.12.1995 Praha


zakladatel oboru tělovýchovné lékařství; čestný doktor Masarykovy univerzity


nej...

Československo: založil první lékařskou poradnu pro sportovce


zajímavé okolnosti

signatář 2000 slov


vzdělání

reálné gymnázium Praha-Smíchov,
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (1924 titul MUDr.),
1925–1926 studijní pobyt ve Francii,
1932 habilitace z patologie a terapie chorob vnitřních se zřetelem k patologii tělesné práce a tělovýchovy, 1947 mimořádný profesor, 1967 řádný profesor, 1963 titul DrSc.


čestný doktorát

Masarykova univerzita v Brně (14. 3. 1995)


vyznamenání a pocty

Řád T. G. Masaryka (1991)


jiné pocty

Cena J. E. Purkyně (1993),
čestná medaile Kardiologické společnosti,
čestné členství Americké koleje sportovní medicíny,
stříbrná medaile ministerstva zdravotnictví,
zlatá medaile Mezinárodní federace tělovýchovného lékařství


dílo

zobrazit


zaměstnání

1947–1970 LF UK, zakladatel a vedoucí ústavu a katedry tělovýchovného lékařství,
když musel jako signatář 2000 slov z fakulty odejít, pracoval až do odchodu do důchodu v roce 1983 v několika zdravotnických zařízeních (mj. ambulance interního lékařství v Hořovicích)


odborné a zájmové organizace

Československá obec sokolská,
Československá lékařská společnost J. E. Purkyně,
Společnost tělovýchovného lékařství (dlouholetý předseda),
Československá kardiologická společnost,
Mezinárodní federace tělovýchovného lékařství (FIMS, v letech 1945–1947 a 1966–1970 generální tajemník),
člen a čestný člen řady zahraničních lékařských a tělovýchovných společností


pojmenováno

Cena Jiřího Krále (plaketa a diplom), zřízená Českou společností tělovýchovného lékařství a Slovenskou společností tělovýchovného lékařství v roce 1996 k uctění památky a zásluh prof. MUDr. Jiřího Krále, DrSc., a na podporu rozvoje tělovýchovného lékařství u nás.

Nezávisle na Ceně Jiřího Krále se příležitostně udělují Pamětní medaile Jiřího Krále.
(Informace čerpána z: http://www.fsps.muni.cz/aktivity/cstl/cena-jiriho-krale.htm).


poznámky

V roce 1928 založil první lékařskou poradnu pro sportovce. V šedesátých letech usiloval o vytvoření tzv. olympijských archivů, jež měly sloužit pro získávání dokumentace o zdravotním stavu závodníků připravujících se na olympijské hry.
Zdůrazňoval kladný význam pohybové činnosti v primární a sekundární prevenci i v terapii.Kal


Aktualizováno: 12. 10. 2022