Internetová encyklopedie dějin Brna

Věra Sosnarová

  Věra Sosnarová


  • * 5.4.1931 Brno


  • česká občanka, která údajně byla spolu se svou matkousestrou odvlečena sovětskou tajnou službou do ruského pracovního tábora na Sibiři


  • rodné jméno

   Šímová


  • poznámky

   V pracovních táborech, dolech a kolchozech podle svých vzpomínek strávila Věra Sosnarová se sestrou celkem 19 let (od konce roku 1945 do léta 1964), jejich matka přežila v pracovním táboře jen 3 měsíce.
   Roku 1964 ji i se sestrou na přímluvu předsedy jednoho ruského kolchozu propustili do JZD Znojmo, kam docestovaly na počátku roku 1965.
   Při odjezdu ze Sovětského svazu i při příjezdu do vlasti musela podepsat úplnou mlčenlivost o svém osudu a z obavy o opětovné odvedení na Sibiř mlčenlivost dlouho neporušila. O této části její minulosti se nikdy nedozvěděl její manžel a dlouho ji neznali ani její dva synové.
   Životní příběh Věry Sosnarové zpracoval ve své knize KRVAVÉ JAHODY spisovatel Jiří Svetozar Kupka (vydala Mladá fronta v roce 2007).


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Ljubov Šímová (Mjelkinová)


  • sourozenci

   Naďa Šímová


  • události

   13. 3. 2017
   Beseda Žena, která přežila gulag


  • autor

   hub


Aktualizováno: 09. 08. 2019