Věra Sosnarová

* 5.4.1931 Brno – † 6.2.2024


česká občanka, která měla být podle svých vzpomínek spolu se svou matkou a sestrou odvlečena sovětskou tajnou službou do sovětského pracovního tábora na Sibiři


rodné jméno

Mělká (Mělkich)


zajímavé okolnosti

Dle jejího životního osudu natáčí režisér Jiří Strach televizní film s názvem Svatá v hlavní roli s Jiřinou Bohdalovou, která se s paní Sosnarovou setkala v roce 2023 v Brně.


bydliště

Brno-Slatina, Šmilovského 75,
Odrovice čp. 41 (po roce 1965)


jiné pocty

Cena hejtmana Jihomoravského kraje (29. 11. 2018)


zaměstnání

družstevní rolnice (doloženo v roce 1965)


poznámky

V pracovních táborech, dolech a kolchozech podle svých vzpomínek strávila Věra Sosnarová se sestrou celkem 19 let (od konce roku 1945 do léta 1964), jejich matka přežila v pracovním táboře jen 3 měsíce.
Roku 1964 ji i se sestrou na přímluvu předsedy jednoho ruského kolchozu propustili do Jednotné zemědělské družstvo Podyjí Nový Šaldorf, kam docestovaly na počátku roku 1965. Cestovní průkaz k návratu do (ČSSR vystaven v Moskvě 1. 8. 1964.
Při odjezdu ze Sovětského svazu i při příjezdu do vlasti musela údajně podepsat úplnou mlčenlivost o svém osudu a z obavy o opětovné odvedení na Sibiř mlčenlivost dlouho neporušila. O této části její minulosti se nikdy nedozvěděl její manžel a dlouho ji neznali ani její dva synové, Václav a Miroslav.
Životní příběh Věry Sosnarové zpracoval ve své knize KRVAVÉ JAHODY spisovatel Jiří Svetozar Kupka (vydala Mladá fronta v roce 2007).

O přesnosti jejích vzpomínek vyslovili pochybnosti někteří historikové (např. Adam Hradílek z ÚSTR či Vladimír Bystrov, který se problematice odvlečených československých občanů dlouhodobě věnoval). Na základě Hradílkovy studie doplněny další informace (-Menš).

Dne 15. 8. 1963 vydalo MV ČSSR souhlas k přesídlení Věry Sosnarové a Naděždy Úlehlové do Československa, měly se přestěhovat k nevlastní tetě, žijící v Brně, Školní 6. Dívky však zůstaly přes souhlas k přestěhování ještě rok v SSSR a k přestěhování do Brna nedošlo.osoby

Ludmila Šímová
L. Šímová byla nevlastní tetou V. Sosnarové


partneři

Václav Sosnar
sňatek: 20. 3. 1965, Židlochovice (civilní matrika)
ulice

Šmilovského
bydliště v roce 1945


události

13. 3. 2017
Beseda Žena, která přežila gulag


hub, Menš


Aktualizováno: 15. 02. 2024