R. D. Tomáš Ždánský

* 23.7.1915 Archlebov – † 13.12.1998 Kyjov


římskokatolický kněz, děkan, pedagog, literárně činný; proslul jako „věrný strážce Staré Matky Boží Žarošské Divotvůrkyně Moravy“


čestný občan

13. prosince 2015 in memoriam jmenován čestným občanem obce Žarošice


vzdělání

1928–1930 Gymnázium v Kyjově,
1930–1936 Státní gymnázium v Brně,
1936–1941 Teologickém učilišti v Brně,
5. 7. 1941 vysvěcen na kněze v Brně


dílo

zobrazit


zaměstnání

1. 8. 1941 – 12. 12 1943 kooperátor v poutní kostel Zvěstování Panny Marie v Brně-Tuřanech:
- 13. 12. 1943 – 31. 5. 1944 administrátor tamtéž
- 1. 6. 1944 – 31. 7. 1944 kooperátor tamtéž
mezitím vykonal katechetickou zkoušku 22. a 23. 6. 1943

1. 8. 1944 – 31. 7. 1945 II. kooperátor kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie Brno-Křenová
1. 8. 1945 – 31 8. 1953 kooperátor a administrátor chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Oleksovicích u Znojma,
od 1. 4. 1949 pracoval též jako konzervátor hostěradického děkanství,
nejdéle působil na poutním místě v Žarošicích: jako administrátor 1. 8. 1953 – 31. 8. 1991, kooperátor od 1. 9. 1991 do 13. 12. 1998,
zároveň děkan děkanství žarošického (1. 4. 1973 – 31. 7. 1996),
od 1. srpna 1989 slavkovský arcikněz


poznámky

P. Tomáš Ždánský nastoupil do Žarošic po konsistorním radovi Františku Hanzlovi, čestném občanu obce, v obtížném období. V roce 1950 byl zrušen také brněnský alumnát, na kterém toho času studovalo 134 bohoslovců.
V Žarošicích musel ukončit svoji činnost Orel, Svaz katolických žen a dívek a farní měsíčník Náš domov, záhy se projevily též snahy o potlačování poutí. Přestože věděl, že je sledován agenty StB, dál pokračoval v poutní tradici, šíření mariánské úcty, budování poutního areálu, opravách památek.

Značnou část času věnoval také přípravám výuky náboženství na místní základní škole. K atributům jeho výkladu patřila srozumitelnost, zajímavost, pestrost – zařazoval biblické omalovánky, hádanky, písničky, kvízy, hlavolamy aj. Své žáky dokázal nadchnout, což dokazovala hojná účast v hodinách náboženství, a až na výjimky, vzorná docházka.
Stál u zrodu pěveckého sboru dětí a mládeže, tento sbor měl později přes třicet členů. Omladina se též v hojném počtu účastnila farních brigád a slavnostních mší v krojích.

Pan děkan miloval hudbu, v alumnátu byl žákem P. Ladislava Špolce (k jeho nejoblíbenějším kancionálovým písním patřilo latinské Rorate coeli ). Také proto pečoval o růst sboru, podporoval jeho aktivity hudební i divadelní (velikonoční, mikulášské, vánoční, tříkrálové, josefské, mariánské scénky a besídky). Velké oblibě se např. těšily rorátní mše svaté, které během pěti pracovních dní končily tak, aby se žáci mohli plynule přesunout do školy bez časových prodlev.

S odstupem času nabývají mnohé zásluhy arcikněze a děkana Tomáše Ždánského stále zřetelnější kontury – zásluhou nejvýznamnější je bezesporu zachování poutní tradice i přes nepřízeň doby. Toho by však nebylo možné dosáhnout bez zjevných pastoračních úspěchů.stavby

Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie
Křenová 21
místo jeho působení v duchovní správě v letech 1944–1945
Kostel Zvěstování Panny Marie
Tuřanské náměstí
místo jeho působení v duchovní správě v letech 1941–1944


Ma


Aktualizováno: 16. 03. 2017