Internetová encyklopedie dějin Brna

Thomas Winner

  prof. dr. Thomas Winner


  • * 4.5.1917 Praha – † 20.4.2004 Cambridge


  • významný představitel americké literární vědy, sémiotiky umění a kultury a literárněvědné slavistiky; čestný doktor Masarykovy univerzity


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1939 opustil Československo, vždy však patřil k propagátorům české vědy a kultury. Spolupracoval s Josefem Škvoreckým.


  • vzdělání

   Harvardská univerzita,
   Columbijská univerzita (1950 doktorát)

  • čestný doktorát

   Masarykova univerzita (17. 11. 1995)

  • vyznamenání a pocty

   Medaile Josefa Dobrovského (1997)

  • jiné pocty

   Medaile Josefa Dobrovského AV ČR (1997),
   Jubilejní medaile Univerzity Karlovy (1998)


  • dílo

   Rozsáhlá publikační, přednášková a organizační činnost v oblasti sémioticky orientované slavistiky.
   Z dvanácti monografií je nejznámější kniha o Čechovově próze.


  • zaměstnání

   profesor slavistiky na Bostonské univerzitě

  • odborné a zájmové organizace

   American Association for the Advancement of Slavic Studies,
   American Association of Teachers of Slavic and East European Slavistic,
   Modern Language Association,
   International Association for Semiotic Studies,
   International Comparative Literature Association,
   American Anthropological Association


  • poznámky

   V roce 1993 se svou ženou Irene Portis-Winner navštívil Brno, kde se u příležitosti 60. výročí příchodu Romana Jakobsona na Masarykovu univerzitu konala ve dnech 9.–11. září mezinárodní konference.
   Na konferenci, nazvané Poetika literárních žánrů a směrů ve světle estetiky a poetiky Romana Jakobsona, T. Winner přednesl úvodní projev.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Roman Osipovič Jakobson
   profesor


  • partneři

   Irene Portis-Winner


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 17. 04. 2017