prof. dr. Thomas Winner

* 4.5.1917 Praha – † 20.4.2004 Cambridge


významný představitel americké literární vědy, sémiotiky umění a kultury a literárněvědné slavistiky; čestný doktor Masarykovy univerzity


zajímavé okolnosti

V roce 1939 opustil Československo, vždy však patřil k propagátorům české vědy a kultury. Spolupracoval s Josefem Škvoreckým.


vzdělání

Harvardská univerzita,
Columbijská univerzita (1950 doktorát)


čestný doktorát

Masarykova univerzita v Brně (17. 11. 1995)


vyznamenání a pocty

Medaile Josefa Dobrovského (1997)


jiné pocty

Medaile Josefa Dobrovského AV ČR (1997),
Jubilejní medaile Univerzity Karlovy (1998)


dílo

Rozsáhlá publikační, přednášková a organizační činnost v oblasti sémioticky orientované slavistiky.
Z dvanácti monografií je nejznámější kniha o Čechovově próze.


zaměstnání

profesor slavistiky na Bostonské univerzitě


odborné a zájmové organizace

American Association for the Advancement of Slavic Studies,
American Association of Teachers of Slavic and East European Slavistic,
Modern Language Association,
International Association for Semiotic Studies,
International Comparative Literature Association,
American Anthropological Association


poznámky

V roce 1993 se svou ženou Irene Portis-Winner navštívil Brno, kde se u příležitosti 60. výročí příchodu Romana Jakobsona na Masarykovu univerzitu konala ve dnech 9.–11. září mezinárodní konference.
Na konferenci, nazvané Poetika literárních žánrů a směrů ve světle estetiky a poetiky Romana Jakobsona, T. Winner přednesl úvodní projev.osoby


Jis


Aktualizováno: 10. 02. 2022