Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonín Tučapský

  doc. PhDr. Antonín Tučapský


  • * 27.3.1928 Opatovice u Vyškova – † 9.9.2014 Frimley (Anglie)


  • uznávaný sbormistr českých a anglických sborových těles, skladatel, pedagog; čestný doktor Masarykovy univerzity


  • státní příslušnost

   Velká Británie (po uzavření sňatku s Angličankou)


  • zajímavé okolnosti

   v roce 1975 se vystěhoval do Velké Británie, jako první Čech byl jmenován členem Královské hudební akademie


  • čestný občan

   Vyškov (1998)


  • vzdělání

   1947–1951 hudební věda na Masarykově univerzitě

  • čestný doktorát

   Masarykova univerzita (7. 11. 1996)

  • vyznamenání a pocty

   Výroční cena společnosti OSA (2008 - za nejúspěšnějšího skladatele vážné hudby),
   Cena Klubu Unesco Karla Lichtensteina z Castelcornu (2010 - za celoživotní skladatelské dílo a pedagogickou činnost),
   Cena Gratias Agit (2012 - za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí)


  • zaměstnání

   pedagogická škola v Kroměříži a v Novém Jičíně,
   Pedagogická fakulta v Ostravě,
   1975–1996 Trinity College of Music v Londýně - profesor hudební teorie

  • odborné a zájmové organizace

   Royal Society of Musicians of Great Britain


  • pojmenováno

   Festival dr. Antonína Tučapského ve Vyškově


  • poznámky

   v letech 1964–1973 působil jako hlavní sbormistr pěveckého sboru moravských učitelů


  • prameny, literatura


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 04. 01. 2015