prof. PhDr. Alois Jedlička, dr. h. c.

* 20.6.1912 Oslavany u Brna – † 13.6.2000 Praha


jazykovědec, bohemista; spoluautor kodifikační České mluvnice; čestný doktor Masarykovy univerzity


zajímavé okolnosti

Redaktor časopisu Naše řeč (1953–1972), spoluredaktor časopisu Český jazyk a literatura.
Dlouholetý předseda Mezinárodní komise pro spisovné jazyky slovanské, člen Mezinárodního komitétu slavistů.


vzdělání

1931–1936 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity - čeština a němčina


čestný doktorát

dne 26. 3. 1998 udělen čestný doktorát Masarykovou univerzitou (filologické vědy)


vyznamenání a pocty

Zlatá plaketa J. Dobrovského (1977)


dílo

zobrazit


zaměstnání

gymnázium v Košicích,
Kancelář Slovníku jazyka českého,
Univerzita Karlova - profesor českého jazyka na Pedagogické fakultě (proděkan 1952–1955), na Vysoké škole pedagogické (v letech 1955–1959 prorektor), na Filozofické fakultě (v letech 1963–1973 vedoucí katedry českého a slovenského jazyka)


prameny, literatura

článek ve sborníku nebo kapitola v knize

"Alois Jedlička (20. 6. 1912, Oslavany u Brna – 13. 6. 2000, Praha)"

Www stránky

"Jedlička, Alois"


Jis


Aktualizováno: 21. 10. 2022