Internetová encyklopedie dějin Brna

Alois Jedlička

  prof. PhDr. Alois Jedlička, Dr. h. c.


  • * 20.6.1912 Oslavany u Brna – † 13.6.2000 Praha


  • jazykovědec, bohemista; spoluautor kodifikační České mluvnice; čestný doktor Masarykovy univerzity


  • zajímavé okolnosti

   Redaktor časopisu Naše řeč (1953–1972), spoluredaktor časopisu Český jazyk a literatura.
   Dlouholetý předseda Mezinárodní komise pro spisovné jazyky slovanské, člen Mezinárodního komitétu slavistů.


  • vzdělání

   1931–1936 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity - čeština a němčina

  • čestný doktorát

   dne 26. 3. 1998 udělen čestný doktorát Masarykovou univerzitou (filologické vědy)

  • vyznamenání a pocty

   Zlatá plaketa J. Dobrovského (1977)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   gymnázium v Košicích,
   Kancelář Slovníku jazyka českého,
   Univerzita Karlova - profesor českého jazyka na Pedagogické fakultě (proděkan 1952–1955), na Vysoké škole pedagogické (v letech 1955–1959 prorektor), na Filozofické fakultě (v letech 1963–1973 vedoucí katedry českého a slovenského jazyka)


  • prameny, literatura

   článek ve sborníku nebo kapitola v knize
   "Alois Jedlička (20. 6. 1912, Oslavany u Brna – 13. 6. 2000, Praha)"
   Www stránky
   "Jedlička, Alois"


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 10. 06. 2018