Internetová encyklopedie dějin Brna

Alois Jedlička

  prof. PhDr. Alois Jedlička, Dr. h. c.


  • * 20.6.1912 Oslavany u Brna – † 13.6.2000 Praha


  • jazykovědec, bohemista; spoluautor kodifikační České mluvnice; čestný doktor Masarykovy univerzity


  • zajímavé okolnosti

   Redaktor časopisu Naše řeč (1953–1972), spoluredaktor časopisu Český jazyk a literatura.
   Dlouholetý předseda Mezinárodní komise pro spisovné jazyky slovanské, člen Mezinárodního komitétu slavistů.


  • vzdělání

   1931–1936 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity - čeština a němčina

  • čestný doktorát

   dne 26. 3. 1998 udělen čestný doktorát Masarykovou univerzitou (filologické vědy)

  • vyznamenání a pocty

   Zlatá plaketa J. Dobrovského (1977)


  • dílo

   - Česká mluvnice (Praha 1951 - s B. Havránkem)
   - Stručná mluvnice česká (Praha 1968 - s B. Havránkem)
   - Základy české stylistiky (Praha 1970)
   - Slovanské spisovné jazyky v době obrození (Praha 1974)
   - Slovník slovanské lingvistické terminologie (Praha 1977–1979)
   - Spisovný jazyk v současné komunikaci (Praha 1974).


  • zaměstnání

   gymnázium v Košicích,
   Kancelář Slovníku jazyka českého,
   Univerzita Karlova - profesor českého jazyka na Pedagogické fakultě (proděkan 1952–1955), na Vysoké škole pedagogické (v letech 1955–1959 prorektor), na Filozofické fakultě (v letech 1963–1973 vedoucí katedry českého a slovenského jazyka)


  • prameny, literatura


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 10. 06. 2018