prof. dr. Roger Vernon Scruton, dr. h. c.

* 27.2.1944 Buslingthrope (Velká Británie) – † 12.1.2020 Brinkworth (Velká Británie)


britský estetik, politolog, spisovatel, spoluzakladatel Nadace Jana Husa ve velké Británii; čestný doktor Masarykovy univerzity


státní příslušnost

Velká Británie


čestný občan

města Brna, in memoriam (2021)


vzdělání

Jesus College v Cambridgi


čestný doktorát

Adelphi University v New Yorku (1995),
Masarykova univerzita v Brně (2. 10. 1998)


vyznamenání a pocty

medaile Za zásluhy (udělil prezident Václav Havel),
Stříbrná pamětní medaile Senátu České republiky (udělil 2019 předseda Senátu Jaroslav Kubera)


dílo

zobrazit


zaměstnání

Birbeck College v Londýně


pojmenováno

Medaile Rogera Scrutona (příležitosně udělována Masarykovou univerzitou),
Aula Rogera V. Scrutona (zasedací místnost v budově Masarykovy univerzity na Komenského náměstí v Brně)


poznámky

Prof. dr. Roger Vernon Scruton se v období komunistického režimu v tehdejším Československu podílel na činnosti tzv. „podzemní univerzity“, spolu s dalšími zahraničními experty vedl bytové semináře v Praze, Brně a Bratislavě pro ty, jimž režim neumožnil studium na vysokých školách. Mezi jeho posluchače patřili např. Alexandr Vondra, Petr Fiala či Petr Pithart.
Scruton patřil mezi zakladatele The Jan Hus Educational Foundation v Oxfordu, její archiv v roce 2012 předal jako mimořádný dar tehdejšímu generálnímu řediteli Moravského zemského muzea. Unikátní svědectví o desetileté tajné spolupráci Britů, Čechů a Slováků je dnes uloženo v Brně v Oddělení dějin kultury antitotalitního zaměření.
Návrh na udělení čestného občanství Rogeru Scrutonovi podal Jiří Müller, zakladatel Vzdělávací nadace Jana Husa (založené v roce 1990 v návaznosti na The Jan Hus Educational Foundation) a podpořili jej rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš, rektor Janáčkovy akademie múzických umění Petr Oslzlý, ředitel Moravského zemského muzea Jiří Mitáček i předseda správní rady Centra pro studium demokracie a kultury František Mikš.osoby

Petr Fiala
P. Fiala patřil mezi posluchače R. V. Scrutona na tzv. podzemní univerzitě


partneři

události

25. 1. 2022
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2021 a udělení Čestného občanství města Brna
oceněn čestným občanstvím města Brna, in memoriam
19. 11. 2013
Otevření Centra kulturních dějin 20. století
předal MZM materiály o tzv. Podzemní univerzitě


Jis


Aktualizováno: 03. 04. 2023