prof. RNDr. Ing. Václav Čupr

* 16.10.1897 Nové Hrady u Vysokého Mýta – † 29.4.1985


chemik, vysokoškolský profesor


bydliště

Brno, Grohova 31


vzdělání

státní reálka v Pardubicích (studium přerušeno vojenskou službou a zajetím),
I. česká státní reálka v Brně ,
ČVUT v Praze - chemicko-technologické inženýrství,
PřF MU - v roce 1926 promován doktorem přírodních věd


zaměstnání

Masarykova univerzita:
- habilitace pro anorganickou chemii a elektrochemii (1937)
- 1. 10. 1945 jmenován řádným profesorem
- ředitel ústavu teoretické a fyzikální chemie
- v roce 1957 musel z politických důvodů z Masarykovy univerzity odejítpartneři

Emilie Čuprová (Koukalová)
sňatek: 26. 7. 1923


děti

Václav Čupr
Prokop Čupr
ulice

Grohova
bydliště (doloženo v roce 1957)


blat


Aktualizováno: 24. 04. 2020