doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc.

* 26.7.1919 Praha


mezinárodně proslulý astronom, vedoucí oddělení pro záležitost kosmického prostoru sekretariátu OSN, který významně přispěl k vypracování pravidel kosmického prostoru; čestný doktor Masarykovy univerzity


zajímavé okolnosti

řídil výstavbu reflektoru v Ondřejově, podílel se na rozvoji stelární astronomie, která se zabývá studiem vzdáleného vesmíru


vzdělání

1937–1946 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně - matematika a astronomie (1946 titul RNDr., 1952 docent, 1956 CSc., 1962 DrSc.)


čestný doktorát

Masarykova univerzita (1999)


vyznamenání a pocty

člen-korespondent ČSAV (1965),
stříbrná medaile ČSAV Za zásluhy ve fyzikálních vědách (1969),
Keplerova medaile (1971),
Kopernikova medaile (1973),
zlatá medaile ČSAV Za zásluhy ve fyzikálních vědách (1974),
Janssenova cena Francouzské astronomické společnosti (1992),
Medaile Mezinárodní astronautické federace IAF za vynikající příspěvek k činnosti této federace (2006)


zaměstnání

1946–1955 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity,
1956–2009 Astronomický ústav ČSAV v Praze (v letech 1968–1975 ředitel),
od roku 1975 v New Yorku: 1976–1981 ředitel Úřadu OSN pro záležitosti kosmického prostoru (UNOOSA)


odborné a zájmové organizace

Mezinárodní astronomická unie (generální sekretář),
Československá astronomická společnost (v letech 1989–1992 předseda),
Mezinárodní ústav kosmického práva (v letech 1996–2006 člen sboru ředitelů),
Český klub skeptiků Sisyfos (v roce 1995 zakládající člen)


pojmenováno

planetka č. 2900 nese jeho jméno (od roku 1979),
od 6. 8. 2012 nese jeho jméno "ondřejovský dvoumetr", největší dalekohled v České republice


poznámky

Jako ředitel Astronomického ústavu ČSAV přijal v roce 1974 Eugena Cernana (americký astronaut českého původu) a převzal od něj československou vlajku, kterou měl s sebou v roce 1972 na Měsíci.
Jako ředitel Úřadu OSN pro záležitosti kosmického prostoru (UNOOSA) upozornil politické představitele na rostoucí množství kosmické tříště, věnoval se významu geostacionární dráhy v kosmickém prostoru, jeho návrhy z let 1998 a 2001, které byly předloženy v OSN, přispěly k rozřešení právního sporu o geostacionární dráhu.


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Začátky vědecké dráhy"


Jis


Aktualizováno: 25. 07. 2019