Internetová encyklopedie dějin Brna

Zbyněk Zbyslav Stránský

Aktualizováno: 04. 01. 2018

Z. Z. Stránský na aktivu kronikářů v Brně 1975 Zdroj: TOMOLOVÁ, Věra. Vzpomínka.... Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2016, č. 1, s. 25. ISSN 1213-2152.