prof. Dr. Charles Henry Bennett, dr. h. c.

* 7.4.1943


informatik, významný odborník v oblasti kvantových počítačů, kvantové kryptografie a kvantové teorie informací; čestný doktor Masarykovy univerzity


zajímavé okolnosti

k jeho zájmům patří fotografování (na Fakultě informatiky MU se 11. 11. 1999 konala vernisáž výstavy jeho fotografií) a hudba


vzdělání

Harvardská univerzita


čestný doktorát

Masarykova unierzita v Brně (12. 11. 1999)


jiné pocty

Harveyho cena (2008),
Diracova medaile Mezinárodního centra teoretické fyziky (2017),
Wolfova cena za fyziku (2018)


zaměstnání

výzkumný pracovník IBM Watson Research Center v Yorktown Heights (od roku 1972),
hostující profesor na Masschusetts of Technology a na univerzitě v Bostonu


odborné a zájmové organizace

IBM Academy of Technology (1992),
National Academy of Sciences (1997)Jis


Aktualizováno: 12. 10. 2022