prof. dr. Alfred Bader, Ph.D.

* 28.4.1924 Vídeň


světoznámý chemik, zakladatel Aldrich Chemical Compagny v USA (dnes Sigma-Aldrich), historik oboru chemie, výtečný znalec dějin umění, mecenáš českých chemiků a kunsthistoriků; čestný doktor Masarykovy univerzity


státní příslušnost

Rakousko, USA


zajímavé okolnosti

Financuje vzdělání a stáže v zahraničí mladým chemikům a prostřednictvím Umělecko-historické společnosti uděluje českým studentům dějin umění stipendia pro výzkum malířství 17. století. Sám vybudoval rozsáhlou kolekci obrazů Rembrandtových žáků.


vzdělání

chemie na univerzitě v Kingstonu (Ontario)


čestný doktorát

Masarykova univerzita v Brně (12. 6. 2000)


jiné pocty

cena Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí (16. 6. 2010)


odborné a zájmové organizace

Česká společnost chemická,
Asociace českých chemických společností,
Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity (čestný člen)


pojmenováno

- Cena Alfreda Badera (od roku 1994 je každoročně udělována mladému českému organickému chemikovi ve věku do 35 let)
- Baderova cena za bioanorganickou a bioorganickou chemii (od roku 2002)


poznámky

Jeho prastrýcem byl hrabě Otto Serényi, poslední zemský hejtman Moravy.
Přírodovědeckou fakultu MU, která mu čestný doktorát udělila, navštívil několikrát, mj. 26. 6. 1995, 9. 6. 2005).partneři

Helen "Danny" Daniels
sňatek: 1952 Isabel Overtonová
sňatek: 1982


události

9. 6. 2005
Návštěva chemika Alfreda Badera na Masarykově univerzitě v Brně
světoznámý chemik


Kal


Aktualizováno: 10. 02. 2022