prof. dr. Theophil Antonicek, dr. h. c.

* 22.11.1937 Vídeň – † 19.4.2014 Vídeň


významný rakouský hudební historik a přední evropský odborník na hudbu od pozdní renesance po 19. století; dlouholetý spolupracovník brněnské filozofické fakulty a čestný doktor Masarykovy univerzity


zajímavé okolnosti

ze spolupráce s brněnskými hudebními vědci vychází středoevropský muzikologický informační bulletin Colloquia Danubiana


vzdělání

1952–1956 hudební věda, germanistika a filozofie na univerzitě ve Vídni,
další studium na univerzitách v Římě a v Benátkách


čestný doktorát

Masarykova univerzita v Brně (12. 6. 2000)


zaměstnání

Vídeňská univerzita - profesor historické hudební vědy,
vyučoval také na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity


odborné a zájmové organizace

Rakouská společnost pro hudební vědu,
Rakouská akademie vědosoby

Erich Schenk
profesor


Jis


Aktualizováno: 12. 10. 2022