Internetová encyklopedie dějin Brna

Leopold Masur

  Leopold Masur


  • * 8.8.1868 Brno – † 20.11.1941 Brno, nemocnice Milosrdných bratří


  • městský úředník, vrchní kancelářský rada, kustod Městského muzea


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, Protektorát Čechy a Morava


  • zajímavé okolnosti

   Leopold Masur se těšil velké přízni brněnské německé radnice. V roce 1935 se podílel na balení městských sbírek a jejich uskladnění v různých jiných skladištích v souvislostí se stavební úpravou Nové radnice. Podílel se však také na jejich novém instalaci v roce 1939 do upravených místností tzv. Městského domu na Šilingrově náměstí č. 2, kde byly také 3. 12. 1939 znovu otevřeny veřejnosti.


  • bydliště

   Brno:
   - Sattlergasse + Ferdinandgasse (Sedlářská + Ferdinandova) 12
   - Franziskanergasse 6
   - Josefsgasse 3
   - Giskra-Strasse 34
   - Waisenhausgasse 5
   - Alleegasse 43


  • vzdělání

   středoškolské (reálka)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1887–1896 úředník městské správy, vrchní oficiál,
   1896–1904 správce Gomperzovy galerie a městských historických sbírek,
   1919 penzionován, ale ponechán ve své funkci,
   1939–1941 opět správce Městského muzea


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96

  • pojmenováno

   - Osobnost brněnského pohostinství (oceněn v 1. ročníku Brnorestaurant Awards)
   - „Leopoldova hvězda“ a soška „Leopold“ pro oceněné podniky projektu Brnorestaurant Awards


  • obrazy

   img2248.jpg img8172.jpg


  • pojmenované ulice

   - Masurgasse - Masurova (Veveří), dnes Zahradníkova


  • prameny, literatura


  • osoby

   Bertold Bretholz
   spolupráce


  • partneři

   Marie Leopoldine Masur (Klär)
   sňatek: 16. 5. 1891, Brno (kostel sv. Tomáše)


  • děti

   Bruno Masur
   Erich Masur


  • rodiče

   Marie Masur (Masur)


  • ulice

   Sattlergasse + Ferdinandgasse (Sedlářská + Ferdinandova)
   rodný dům (dnes Masarykova) Franziskanergasse
   bydliště doložené v roce 1880 (dnes Františkánská) Josefsgasse
   bydliště doložené v roce 1890 (dnes Josefská) Giskra-Strasse
   bydliště doložené v roce 1892 (dnes Kounicova) Waisenhausgasse
   bydliště doložené po roce 1900 (dnes Grohova)
   další ulice (1)...


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   18. 9. 1904
   Slavnostní otevření městského muzea v Brně
   kustod (správce) městského muzea


  • autor

   Fl, Jiv, Menš


Aktualizováno: 15. 04. 2017

Leopold Masur. AMB foto, XVIIIa 215.