Internetová encyklopedie dějin Brna

Leopold Masur

  Leopold Masur


  • * 8.8.1868 Brno – † 20.11.1941 Brno, nemocnice Milosrdných bratří


  • městský úředník, vrchní kancelářský rada, kustod Městského muzea


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, Protektorát Čechy a Morava


  • zajímavé okolnosti

   Leopold Masur se těšil velké přízni brněnské německé radnice. V roce 1935 se podílel na balení městských sbírek a jejich uskladnění v různých jiných skladištích v souvislostí se stavební úpravou Nové radnice. Podílel se však také na jejich novém instalaci v roce 1939 do upravených místností tzv. Městského domu na Šilingrově náměstí č. 2, kde byly také 3. 12. 1939 znovu otevřeny veřejnosti.


  • bydliště

   Brno:
   - Sattlergasse + Ferdinandgasse (Sedlářská + Ferdinandova) 12
   - Franziskanergasse 6
   - Josefsgasse 3
   - Giskra-Strasse 34
   - Waisenhausgasse 5
   - Alleegasse 43


  • vzdělání

   středoškolské (reálka)


  • dílo

   Jako městský úředník byl pověřen vybudovat na počátku 20. století (za odborného vedení městského a zemského archiváře dr. Bertolda Bretholze), městské muzeum v Brně, které bylo slavnostně otevřeno 18. 9. 1904. Byl jmenován jeho prvním kustodem (správcem). Tuto funkci zastával až do svého penzionování počátku 30. let 20. století.
   Po příchodu německých okupantů znovu povolán a ustanoven vedoucím muzea.
   Již před vznikem městského muzea působil jako kustod městské obrazové galerie (Gomperzovy), otevřené 19. 1. 1896, která se pak stala součástí muzea. Sám také vytvořil řadu brněnských vedut.

   Publikační činnost:
   - Ein Rundgang durch Brünn. (Obchůzka Brnem.) In: Deutschmährische Heimat, roč. 20, 1934, s. 54–63.
   - Brno. Legendy, pověsti a báje. In: Zrcadlo světů, roč. 1, 1927, č. 1, s. 19–20.
   - Brünner Sagen. (Brněnské pověsti.) Brünn, Verein Deutsch-mähr. Heimat, 1935, 75 stran.
   - Das Kolatschenfest in Kumrowitz. (Koláčová slavnost v Komárově.) In: Heimatsbüchlein der Brünner deutschen Sprachinsel, roč. 2, 1925, s. 39–44.
   - Das unartige Männlein von St. Jakob. (Neslušný mužíček u sv. Jakuba.) In: Deutschmährische Heimat, roč. 23, 1937, s. 220–221.
   - Z dějin hostinských živností v Brně (ve sborníku k 50. výročí Společenstva hostinských a kavárníků), 1935.


  • zaměstnání

   1887–1896 úředník městské správy, vrchní oficiál,
   1896–1904 správce Gomperzovy galerie a městských historických sbírek,
   1919 penzionován, ale ponechán ve své funkci,
   1939–1941 opět správce Městského muzea


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96

  • pojmenováno

   - Osobnost brněnského pohostinství (oceněn v 1. ročníku Brnorestaurant Awards)
   - „Leopoldova hvězda“ a soška „Leopold“ pro oceněné podniky projektu Brnorestaurant Awards


  • obrazy

   img2248.jpg img8172.jpg


  • pojmenované ulice

   - Masurgasse - Masurova (Veveří), dnes Zahradníkova


  • prameny, literatura


  • osoby

   Bertold Bretholz
   spolupráce


  • partneři

   Marie Leopoldine Masur (Klär)
   sňatek: 16. 5. 1891, Brno (kostel sv. Tomáše)


  • děti

   Bruno Masur
   Erich Masur


  • rodiče

   Marie Masur (Masur)


  • ulice

   Sattlergasse + Ferdinandgasse (Sedlářská + Ferdinandova)
   rodný dům (dnes Masarykova) Franziskanergasse
   bydliště doložené v roce 1880 (dnes Františkánská) Josefsgasse
   bydliště doložené v roce 1890 (dnes Josefská) Giskra-Strasse
   bydliště doložené v roce 1892 (dnes Kounicova) Waisenhausgasse
   bydliště doložené po roce 1900 (dnes Grohova)
   další ulice (1)...


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • události

   18. 9. 1904
   Slavnostní otevření městského muzea v Brně
   kustod (správce) městského muzea


  • autor

   Fl, Jiv, Menš


Aktualizováno: 15. 04. 2017

Leopold Masur. AMB foto, XVIIIa 215.