prof. PhDr. Lubomír Doležel, CSc., dr. h. c.

* 3.10.1922 Lesnice – † 28.1.2017


významný literární vědec, působící od roku 1965 v zahraničí a spolupracující po roce 1989 s domácími vědeckými institucemi a univerzitami; čestný doktor MU


zajímavé okolnosti

jeden ze zakladatelů tzv. teorie fikčních světů


vzdělání

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy - bohemistika a rusistika


čestný doktorát

Masarykova univerzita v Brně (5. 10. 2005),
Palackého univerzita v Olomouci (2. 10. 2013)


vyznamenání a pocty

Medaile F. X. Šaldy (1995),
Medaile Josefa Dobrovského (2003),
Gratias agit (2010)


dílo

- O stylu moderní české prózy (1960)
- Narrative Modes of Czech Literature (1973)
- Narativní způsoby v české literatuře (1993)
- Kapitoly z dějin strukturální poetiky (2000)
- Heterocosmica (2003)


zaměstnání

1953–1965 Ústav pro jazyk český ČSAV a současně katedra českého jazyka FF UK,
1965–1968 hostující profesor na University of Michigan,
od roku 1968 profesor slavistiky na University of Toronto (tam od roku 1982 profesor v Centre for Comaparative Literature)


odborné a zájmové organizace

The Royal Society of Canada
International Association of Comparative Literature,
Toronto Semiotic CircleKal


Aktualizováno: 12. 10. 2022