prof. MUDr. Alexander Schirger, dr. h. c.

* 3.10.1925 Praha – † 14.2.2013 Rochester (Minnesota, USA)


profesor vnitřního lékařství na Mayo Clinic, úzce spolupracující s československými lékaři, spolupodílející se na projektu Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně; čestný doktor Masarykovy univerzity


vzdělání

1936–1944 klasické gymnázium v Praze,
1945–1955 Lékařská fakulta Univerzity Karlovy


čestný doktorát

Masarykova univerzita v Brně (31. 10. 2005)


dílo

Jeho hlavní specializací je výzkum, diagnostika a léčba poruch krevního tlaku.
Publikoval přes 130 prací, týkajících se kardiovaskulární farmakoterapie, renovaskulární hypertenze, angiologie a hypotenze.


zaměstnání

1950–1951 Okresní nemocnice v Táboře,
1952–1954 nemocnice v Lincolnu ve státě Nebraska,
1954–1957 Nadace Mayo v Rochesteru,
od roku 1959 Mayo Clinic v Rochesteru


odborné a zájmové organizace

American College of Cardiology,
American College of Physicians,
American Heart Association,
American Medical Association,
International Union of Angiology
Kal


Aktualizováno: 12. 10. 2022