Internetová encyklopedie dějin Brna

Prokop Novák

  PhDr. Prokop Novák


  • * 16.10.1927 Rozseč, okres Jihlava – † 24.7.1992 Brno


  • pedagog, významný psycholog, literát
   partner osobnosti: PhDr. Miroslava Nováková-Skalická
   bratr osobnosti: Richard Novák


  • vzdělání

   1946 maturita na Březinově reálném gymnáziu v Telči,
   1946–1950 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (v roce 1953 získal doktorát z oboru psychologie)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1950–1959 pedagog na středních školách v obvodu KNV Ostrava v okresech Karviná a Ostrava

   1959–1964 odborný asistent psychologie na Pedagogickém institutu, později na Pedagogické fakultě v Ostravě

   1964–1966 Hornicko-geologická fakulta Vysoké školy báňské Ostrava

   1966–1974 Filozofická fakulta UJEP v Brně, na katedře psychologie Filozofické fakulty UJEP vedl Oddělení psychologie osobnosti a odpovídal za organizaci studia při zaměstnání, působil též ve funkci redaktora sborníku filozofické fakulty pro obor pedagogika – psychologie

   1974–1988 odborný psycholog ve Výzkumném ústavu pediatrickém v Brně,
   vedle toho byl činný jako poradenský psycholog na Psychologické výchovné klinice v Brně a v Manželské a předmanželské poradně Brno-venkov

   1988–1992 pracovní neschopnost a odchod do invalidního důchodu (následky mozkové mrtvice)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 21, hrob č. 163


  • poznámky

   PhDr. Prokop Novák patří k mladší vrstvě zakladatelské generace moderní poválečné psychologie a prošel všemi jejími dobou poznamenanými, mnohdy komplikovanými a nesnadnými cestami a úskalími.
   Jako vysokoškolský učitel patřil k příkladným postavám, které inspirovaly studenty nejen svým široce založeným a kriticky zpracovaným poznatkovým základem, ale též celou svou všestrannou osobností. Přednášel především sociální psychologii, vedle ní i problematiku vývojové a pedagogické psychologie.
   Jako mravně odpovědná osobnost se nevyhnul konfrontaci s dobou, která s normalizací přinášela postupné oklešťování svobody poznání, svobod vysokoškolských i občanských. Byl ve svých mravních postojích zásadový, což mělo nakonec za následek nucený odchod z fakulty v roce 1974.

   Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně v roce 1990 PhDr. Prokopa Nováka plně rehabilitovala a vyjádřila pobouření a lítost nad politicky motivovanými křivdami, jež mu byly způsobeny. Rehabilitace však již nemohl využít ke svému návratu, neboť ho zasáhla těžká choroba, ze které se přes svou nezměrnou houževnatost již zcela nezotavil.


  • obrazy

   img19665.jpg img19664.jpg img19663.jpg


  • prameny, literatura

   článek ve sborníku nebo kapitola v knize
   "In memoriam PhDr. Prokopa Nováka"


  • partneři

   Miroslava Nováková-Skalická (Skalická)
   sňatek: 2. 12. 1950


  • sourozenci

   Richard Novák


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 11. 04. 2020

Prokop Novák na fotografii z roku 1981. Fotografii pro naši encyklopedii poskytla paní Ludmila Růženecká, děkujeme.