PhDr. Prokop Novák

* 16.10.1927 Rozseč, okres Jihlava – † 24.7.1992 Brno


pedagog, významný psycholog, literát
partner osobnosti: PhDr. Miroslava Nováková-Skalická
bratr osobnosti: Richard Novák


vzdělání

1946 maturita na Březinově reálném gymnáziu v Telči,
1946–1950 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (v roce 1953 získal doktorát z oboru psychologie)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1950–1959 pedagog na středních školách v obvodu KNV Ostrava v okresech Karviná a Ostrava

1959–1964 odborný asistent psychologie na Pedagogickém institutu, později na Pedagogické fakultě v Ostravě

1964–1966 Hornicko-geologická fakulta Vysoké školy báňské Ostrava

1966–1974 Filozofická fakulta UJEP v Brně, na katedře psychologie Filozofické fakulty UJEP vedl Oddělení psychologie osobnosti a odpovídal za organizaci studia při zaměstnání, působil též ve funkci redaktora sborníku filozofické fakulty pro obor pedagogika – psychologie

1974–1988 odborný psycholog ve Výzkumném ústavu pediatrickém v Brně,
vedle toho byl činný jako poradenský psycholog na Psychologické výchovné klinice v Brně a v Manželské a předmanželské poradně Brno-venkov

1988–1992 pracovní neschopnost a odchod do invalidního důchodu (následky mozkové mrtvice)poznámky

PhDr. Prokop Novák patří k mladší vrstvě zakladatelské generace moderní poválečné psychologie a prošel všemi jejími dobou poznamenanými, mnohdy komplikovanými a nesnadnými cestami a úskalími.
Jako vysokoškolský učitel patřil k příkladným postavám, které inspirovaly studenty nejen svým široce založeným a kriticky zpracovaným poznatkovým základem, ale též celou svou všestrannou osobností. Přednášel především sociální psychologii, vedle ní i problematiku vývojové a pedagogické psychologie.
Jako mravně odpovědná osobnost se nevyhnul konfrontaci s dobou, která s normalizací přinášela postupné oklešťování svobody poznání, svobod vysokoškolských i občanských. Byl ve svých mravních postojích zásadový, což mělo nakonec za následek nucený odchod z fakulty v roce 1974.

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně v roce 1990 PhDr. Prokopa Nováka plně rehabilitovala a vyjádřila pobouření a lítost nad politicky motivovanými křivdami, jež mu byly způsobeny. Rehabilitace však již nemohl využít ke svému návratu, neboť ho zasáhla těžká choroba, ze které se přes svou nezměrnou houževnatost již zcela nezotavil.prameny, literatura

článek ve sborníku nebo kapitola v knize

"In memoriam PhDr. Prokopa Nováka"


partneři

sourozenci

stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Ma


Aktualizováno: 11. 04. 2020