JUDr. Jindřich Procházka

* 12.12.1903 Brno – † 7.2.1942 Mauthausen


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

zahynul v koncentračním táboře


vzdělání

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1930 titul JUDr.)


zaměstnání

vládní rada


poznámky

Do služeb policejního ředitelství v Brně vstoupil v roce 1931, od roku 1938 působil v Olomouci. V roce 1940, kdy již spolupracoval s vrchním policejním radou Františkem Chládkem v Obraně národa, byl přeložen do Prahy jako přednosta hospodářského oddělení.
Dne 22. října 1941 byl zatčen, protože nesuspendoval jednoho ze svých podřízených, který se provinil při hospodářské kontrole.
Skutečným důvodem zatčení a odeslání do koncentračního tábora Mauthausen však byl fakt, že prokázal nečisté obchody a úplatkářství gestapa.
Po příjezdu do koncentračního tábora byl ihned vyvolán z transportu, esesák jej začal bít býkovcem tak, že mu vyšlehl obě oči. Osleplý doktor Procházka se pokusil vrazit si do úst hadici, aby udušením unikl týrání, ale dozorci mu rozšlapali břicho.prameny, literatura

Ostatní literatura

"Padlým bojovníkům"


osoby

František Chládek
spolupráce v odboji


osoba na objektech

oběti okupace z řad zaměstnanců policie
pamětní deska: Orlí 30/01


Menš


Aktualizováno: 13. 09. 2022