prof. PhDr. Otakar Hostinský

* 2.1.1847 Martiněves u Budyně – † 19.1.1910 Praha


estetik, hudební vědec, výtvarný teoretik, kritik a pedagog
otec osobnosti: prof. PhDr. Bohuslav Hostinský


nej...

Rakousko-Uhersko: sepsal první české dějiny světové hudby


zajímavé okolnosti

mezi jeho žáky patřil mj. Zdeněk Nejedlý a Otakar Zich


vzdělání

piaristické gymnázium v Praze,
studium filozofie na univerzitě v Praze a v Mnichově (1869 titul PhDr.),
docent pro obor dějiny a estetika hudby (1877),
1883 mimořádný a 1892 řádný profesor estetiky na pražské univerzitě


dílo

Bibliografie, čítající na 750 titulů, byla uveřejněna v monografii Miloše Jůzla (Otakar Hostinský. Praha 1980).
Bibliografie spisů a článků Otakara Hostinského byla uveřejněna v České mysli (1907 - č. 1; 1910 - č. 1) a v Hudebním sborníku (1913, 1).


zaměstnání

1869–1874 hudební redaktor (Dalibor, Hudební listy, Pokrok),
1874–1877 vychovatel ve šlechtických rodech,
1877–1885 profesor dějin umění na Akademii výtvarných umění v Praze a dějin hudby na pražské konzervatoři,
1885–1893 profesor dějin výtvarného umění na Uměleckoprůmyslové škole v Praze,
profesor estetiky na FF české univerzity v Praze a její děkan v letech 1897–1898


odborné a zájmové organizace

Národopisná společnost československá,
Umělecká beseda,
Filozofická jednota,
Královská česká společnost nauk,
Česká akademie věd a umění,
Český pracovní výbor pro lidovou píseň v Čechách


poznámky

původně se psal Ottokar, potom Otokar (informace poskytl pravnuk Tomáš Hostinský, děkujeme)pojmenované ulice

Hostinského (Královo Pole)
související odkazy

Kal


Aktualizováno: 19. 01. 2020