prof. PhDr. Josef Válka, CSc.

* 13.7.1929 Borač-Podolí – † 13.5.2017


historik, emeritní profesor českých dějin na MU v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


vzdělání

reformní reálné gymnázium v Tišnově,
1948–1952 FF MU v Brně - ruský jazyk a historie (1965 titul docent, 1990 jmenován profesorem),
studijní pobyty v NSR a Francii


vyznamenání a pocty

Cena Jihomoravského kraje 2013 (osobnost, jejíž dílo a činnost výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu)


jiné pocty

Pamětní medaile k 650. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze,
Zlatá medaile Masarykovy univerzity (2014),
rytíř Řádu akademických palem Francouzské republiky


dílo

zobrazit


zaměstnání

FF MU v Brně (od roku 1952 Historický ústav, aspirant, později vědecký asistent, docent),
na počátku normalizace mu byla jeho další pedagogická činnost znemožněna a byl přeřazen na místo administrativního pracovníka, v roce 1990 mu bylo vráceno právo vyučovat na univerzitě a byl jmenován profesorem českých dějin


odborné a zájmové organizace

Vědecká rada FF MU,
Vědecká rada UK,
Vědecká rada Akademie věd ČR,
Vědecká rada Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě,
Královská historická společnost v Londýně (dopisující člen),
Collegium Carolinum v Mnichově (člen)


poznámky

Zpočátku se zaměřoval především na hospodářské a sociální dějiny pozdního feudalismu, poté se věnoval dějinám myšlení a dějepisectví a dějinám Moravy. Významné jsou jeho překlady zahraničních historiografických monografií do češtiny.


soubory ke stažení

Parte Josef Válka.pdf [142.7 kB]
parte Josefa Válkypartneři

hub, LucKub


Aktualizováno: 26. 04. 2024