Internetová encyklopedie dějin Brna

Vinoš Sofka

  JUDr. Vinoš Sofka, Ph.D. h. c.


  • * 4.7.1929 Brno – † 9.2.2016 Stockholm (Švédské království)


  • muzeolog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, od roku 1976 Švédské království (Konungariket Sverige)


  • nej...

   Brno: první vedoucí katedry UNESCO pro muzeologii a světové dědictví na Masarykově univerzitě v Brně

  • zajímavé okolnosti

   K muzejnictví resp. k muzeologii jej přivedla participace na uspořádání putovní výstavy Velká Morava (1963), která byla s velkým úspěchem prezentována v řadě evropských zemí a přispěla k popularizaci kulturního odkazu velkomoravské epochy.
   V roce 1968 se nevrátil ze zahraniční cesty v Řecku, jeho novou vlastí se stalo Švédsko.


  • bydliště

   Brno, Havlíčkova 39


  • vzdělání

   1948–1952 Univerzita Karlova v Praze - práva

  • vyznamenání a pocty

   čestný předseda ICOFOM (1989),
   Doctor Honoris Causa – Univerzita v Uppsale (1991),
   čestný člen ICOM (2007)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1952–1956 zedník a stavbyvedoucí,
   1956–1968 ekonomický náměstek Archeologického ústavu ČSAV/Československá akademie věd v Brně,
   Historiska Museet ve Stockholmu (po roce 1968),
   1994–2004 první vedoucí katedry UNESCO pro muzeologii a světové dědictví na Masarykově univerzitě v Brně.

  • odborné a zájmové organizace

   člen Švédského národního výboru ICOM (od roku 1978),
   1980–1982 člen předsednictva Mezinárodního výboru pro muzeologii ICOFOM,
   1982–1989 předseda ICOFOM,
   1989–1995 člen exekutivy ICOM.


  • poznámky

   Vinoš Sofka patřil mezi jednu nejvýraznějších postav české i mezinárodní muzeologie. Byl dlouholetým předsedou Mezinárodní komise pro muzeologii International Committee for Museology působící při ICOM ICOM a po osm let vykonával funkci prvního vedoucího Katedry UNESCO pro muzeologii a světové dědictví na Masarykově univerzitě.
   Svým organizačním úsilím přispěl zejména k navázání užších kontaktů mezi muzeology z východní Evropy a jejich západními kolegy a k prohloubení zájmu o muzeologii na mezinárodním fóru.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Josef Poulík
   spolupráce při organizaci putovní výstavy Velká Morava Zbyněk Zbyslav Stránský
   spolupráce v rámci ICOFOM a brněnské univerzity


  • partneři

   Suzanne Nash


  • sourozenci

   Stanislav Sofka
   Ladislav Sofka
   Jan Sofka


  • ulice

   Havlíčkova
   bydliště


  • související odkazy

   My adventurous life with ICOFOM, museology, museologists and anti - museologists, giving special reference to ICOFOM Study Series


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 28. 10. 2017