Otakar Dokoupil

* 21.1.1895 Vážany (okres Blansko) – † 19.2.1943 Frankfurt nad Mohanem


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace, Obrana národa


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Urna převezena spolu s ostatky dalších popravených z Obrany národa ve Frankfurtu nad Mohanem do Brna a s vojenskými poctami uložena 7. září 1967 na Ústředním hřbitově.


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Vážany čp. 22 (rodný dům),
Brno (v roce 1938)


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí z řad členů sboru Českobratrské církve evangelické na hřbitově této církve ve Vanovicích


zaměstnání

podplukovník čs. armády,
velitel důstojnické školy 43. pěšího pluku v Brněpoznámky

Do první světové války narukoval jako kadet 14. zeměbraneckého pěšího pluku. Zajat: 8. 8. 1916, Želvov. Přihlášení do čs. legií: 18. 9. 1916, Lukojannov. Do čs. legie v Rusku zařazen 18. 8. 1917, 5. střelecký pluk, praporčík. Konec v legiích 1920, poslední útvar: 1. úderný prapor, poslední hodnost: kapitán.
Po návratu do vlasti sloužil v čsl. armádě.
Do protinacistického odboje zapojen v Obraně národa. Zatčen 5. 12. 1939.


osoba na objektech

popravení ve Frankfurtu nad Mohanem
pomník: Vídeňská 96, skupina 56a/04
místo posledního odpočinku


události

7. 9. 1967
Pietní akt na Ústředním hřbitově


Menš


Aktualizováno: 07. 12. 2016