Mathias Abraham Seitter

* 9.3.1769 Monschau (Německo) – † 13.8.1822 předměstí Petrohradská (nyní Brno)


manufakturista ve vlnařství


národnost

německá


státní příslušnost

Německo, Habsburská monarchie, Rakouské císařství


zajímavé okolnosti

K roku 1801 měl v provozu 35 tkalcovských stavů a zaměstnával v Brně na 30 tovaryšů a 30 učňů a kolem 100 pomocníků. Na venkově při předení vlny až na 600 osob, přičemž vyrobil ročně na 1200 ks suken a kazimiru.
Odbyt výrobků směřoval do Horních a Dolních Rakous, Uher, Polska, Terstu a Vídně.
Spolu s podnikateli K. Lettmayerem a L. Weegerem zaplatil počátkem 19. století polovinu částky za úpravu cest z předměstí Trnitá a Petrohradská do Komárova (nyní Brno).


měšťan od

1797


vzdělání

vyučen v Brně u J. L. Köffilera,
v letech 1794 a 1795 požádal zemské gubernium v Brně o dispens od vandrovních let, cizího původu a náboženství, aby se mohl stát soukenickým mistrem v Brně


zaměstnání

k roku 1797 se stal přes odpor brněnského soukenického cechu zdejším soukenickým mistrem,
po zastavení výroby u Köffilera pokračoval v otcově podniku v Komárově u Brna na předměstí Petrohradská (nyní Svatopetrská ulice), v manufaktuře na výrobu fezů, které se vyvážely do Turecka,
k roku 1801 obdržel formální zemské tovární oprávnění k výrobě vlněných látek


poznámky

Před rokem 1789 podnikl obchodní cestu ve službách J. L. Köffilera do Uher, kde měl navázat nová obchodní spojení. Nová odbytiště hledal také ve Švýcarsku, Korutanech a Terstu (nyní Itálie).osoby

Johann Leopold Köffiller
majitel firmy Karl Ignaz Josef Lettmayer
spoluplátce finančních nákladů na vybudování cest do Komárova Leopold Johann Adam Weeger
spoluplátce finančních nákladů na vybudování cest do Komárova


partneři

Anna Seitter (Fischer)
sňatek: 1810 v Brně


dětiJord


Aktualizováno: 24. 03. 2019