Ing. Richard Ježek

* 3.2.1860 Blansko – † 5.4.1948 Blansko


zakladatel a spolumajitel firmy K. & R. Ježek v Blansku


bydliště

Blansko


vzdělání

obecná škola v Blansku,
německá obecná škola v Brně,
německá reálka v Brně,
technika ve Vídni


zaměstnání

námořní služba v Pule (Chorvatsko),
poté pracoval ve strojírenství v Budapešti a Anglii,
v roce 1888 se vrátil do Blanska kde založil se svým bratrem Karlem firmu K. & R. Ježek


odborné a zájmové organizace

výbor Městské spořitelny v Blansku (jeden ze zakladatelů, poté předseda),
Čtenářský spolek v Blansku (předseda, jednalo se o první český spolek v Blansku),
Sokol Blansko (první starosta),
Česká vysoká škola technická v Brně (člen zkušební komise),
Obchodní komora (člen výboru),
Národohospodářský ústav při České akademii (dopisující člen),
Ústřední svaz průmyslníků (předseda místní skupiny),
dále byl členem ve správní radě bývalé akciové spol. Breitfeld-Daněk v Praze, ve správě Lázní Luhačovice, Slovenských mlýnů, Dunajské plavební spol. v Bratislavě, Labské paroplavební spol. v Praze, Ústřední radě železniční a v Celní radě


poznámky

Firma K. & R. Ježek vyráběla nejdříve drobné stroje pro zemědělce, poté svou výrobu rozšířila na všechny hospodářské stroje. Odbyt měla nejen na domácí půdě, ale také na Slovensku, v Rumunsku, Polsku, Rakousku nebo Jugoslávii. V roce 1905 byla založena pobočná firma v Mariboru. Počátkem 20. století svou výrobu rozšířila také na stroje pro cihelny, štěrkovny, kamenolomy a cementárny.


blat, LucKub


Aktualizováno: 23. 08. 2022