prof. RNDr. Jan Krejčí, DrSc.

* 20.5.1907 Praha – † 14.12.1993 Brno


fyzikální geograf, vedoucí katedry geografie na brněnské přírodovědecké fakultě
dítě osobnosti: prof. PhDr. Jan Krejčí


zajímavé okolnosti

v roce 1969 byl zvolen děkanem PřF UJEP, ale ve funkci nebyl ministerstvem školství v nastupující normalizaci potvrzen


bydliště

Brno, Náhorní 14


vzdělání

české státní gymnázium v Praze a v Brně (1926 maturita),
PřF MU (1932 titul RNDr.),
studijní pobyty na univerzitách ve Štrasburku (1932) a v New Yorku (1936–1937),
1939 docent geografie, 1946 mimořádný profesor, 1950 řádný profesor, 1964 DrSc.


vyznamenání a pocty

Řád práce (1966 za Československý vojenský atlas)


jiné pocty

vzorný učitel univerzity (1962),
stříbrná medaile Univerzity J. E. Purkyně (1967)


dílo

Zabýval se nejprve studiem zákonitostí vývoje vodních toků. Posléze studiem vlivu mladé tektoniky na vývoj povrchových tvarů a jejich prostorového rozmístění. Podílel se na přípravě Československého vojenského atlasu a Atlasu ČSSR.


zaměstnání

1931–1939 asistent na katedře geografie PřF MU,
1939–1945 v Baťových závodech ve Zlíně,
od roku 1945 znovu na Přírodovědecké fakultě (v letech 1950–1970 vedoucí katedry geografie)


odborné a zájmové organizace

Moravská přírodovědecká společnost,
Československá geografická společnost,
Slovenská geografická společnost,
Československá společnost pro mineralogii a geologii

ulice

Náhorní
bydliště


události

21. 12. 1964
Návštěva ministra školství Čestmíra Císaře na Přírodovědecké fakultě
vedoucí katedry geografie


související odkazy

Kal


Aktualizováno: 30. 05. 2016