prof. MUDr. Zdeněk Brunecký, CSc.

* 3.2.1915 Brno – † 3.4.1985


pediatr, genetik, univerzitní profesor
bratr osobnosti: Karel Brunecký


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR


zajímavé okolnosti

s prof. MUDr. O. Teyschlem založil Výzkumný ústav pediatrický v Brně


bydliště

Brno, Drobného 28


vzdělání

1921–1926 chlapecká obecná škola v Brně,
1926–1934 Reformní reálné gymnázium v Brně-Králově Poli,
1934–1939 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (12. 6. 1945 promoce),
Institut pro výuku jazyků a Berlitzova jazyková škola (angličtina a francouzština),
1946–1949 externí studium psychologie na FF MU v Brně


dílo

autor 17 monografií (např. Lidská genetika) a více než 100 článků v odborných časopisech


zaměstnání

laborant na I. dětské klinice Lékařské fakulty MU v Brně,
asistent u obvodního lékaře ve Frýdlantu nad Ostravicí,
1945 asistent na I. dětské klinice na Pekařské ulici,
1. 9. 1955 – 31. 1. 1972 přednosta I. dětské kliniky na Pekařské ulici,
od roku 1955 proděkan pro výzkum a pediatrii lékařské fakulty,
1960–1964 krajský odborník pro péči o ženu a dítě,
1961–1970 vedl I. pediatrickou katedru Lékařské fakulty UJEP v Brně,
1963–1970 ředitel Výzkumného ústavu pediatrického v Brně


odborné a zájmové organizace

Sokol,
předseda České společnosti lékařské genetiky,
místopředseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně


hrob

poznámky

Jeden ze zakladatelů lékařské genetiky v československé pediatrii. Intenzivně rozvíjel dětskou hematologii.
Uspořádal XV. mezinárodní pediatrický sjezd v Brně. Roku 1970 byl odvolán z funkce ředitele Výzkumného ústavu pediatrického, zbaven vedení kliniky a katedry.
osoby

Otakar Teyschl
spolu založili Výzkumný ústav pediatrický v Brně


partneři

Věra Brunecká (Rathová)
sňatek: 14. 4. 1945, Vranovsourozenci

ulice

stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


blat, TZ, mát


Aktualizováno: 15. 02. 2023