Gustav Redlich

* 21.8.1852 Brno – † po 1908?


podnikatel v cukrovarnictví


šlechtický predikát

Edler von Vežeg (povýšen 28.2.1902)


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uherskozaměstnání

roku 1889 obdržel prokuru společnosti Zborowitz-Kojeteiner Zuckerfabriken der Herren A. Popper et Comp.,
po úmrtí otce Moritze se stal roku 1900 spolu se svým starším bratrem Theodorem univerzálním dědicem a společníkem firmy,
po jeho odchodu z firmy roku 1905 se stali veřejnými společníky jeho synové Johannes/Hans Leopold Erwin (továrník v Břeclavi) a Kurt Paul Georg (pobývající ve Vídni)


poznámky

Za zásluhy o urovnání vztahů mezi německým a českým obyvatelstvem na Moravě a za poskytnutí humanitárních darů byl roku 1902 povýšen bez zaplacení taxy do šlechtického stavu.
Krátce předtím konvertoval ke katolické víře, ale jeho synové jej nenásledovali. Pro své velkorysé dary katolické církvi se s nimi dostal do sporů, neboť se jej pokusili zbavit svéprávnosti.
Financoval také stavbu fary a kostela sv. Alžběty ve Věžkách (vysvěceného roku 1904).partneři

Anna Redlich (Kuffner)
sňatek: 1882 ve Vídni


Jord


Aktualizováno: 19. 01. 2019