Internetová encyklopedie dějin Brna

Johannes/Hans Leopold Erwin Redlich

  Johannes/Hans Leopold Erwin Redlich


  • * 12.10.1882 Brno – † po 1924?


  • podnikatel v cukrovarnictví


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Brno, Carlsglacis 3 (rodný dům, dnes Koliště)


  • zaměstnání

   působil jako veřejný společník v rodinné firmě Zborowitz-Kojeteiner Zuckerfabriken A. Popper et Comp.,
   firma se roku 1924 stala komanditní společností, když do ní vstoupila vdova po dr. Heinrichu Friessovi (nar. 14. 5. 1860 Zborovice, zemř. 24. 8. 1922 Zborovice) jako komandistka s částkou 100 000 Kč, avšak jen do roku 1926, kdy vystoupila,
   firma měla sídlo ve Zborovicích a odštěpné závody v Kojetíně a v Brně (Bezručova č. 17a),
   roku 1934 společníci rozhodli o zrušení společnosti, vrátili živnostenský list a požádali o výmaz firmy z obchodního rejstříku,
   veškerá aktiva a pasiva byla převedena na nově vzniklou akciovou společnost


  • poznámky

   Otec Gustav Redlich krátce před svým povýšením do šlechtického stavu konvertoval ke katolické víře, ale jeho dva synové jej nenásledovali. Pro své velkorysé dary katolické církvi se s nimi dostal do sporů, neboť se jej pokusili zbavit svéprávnosti.
   O rodinných poměrech Johanna Redlicha není nic bližšího známo.


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Anna Redlich (Kuffner)
   Gustav Redlich


  • sourozenci

   Kurt Paul Georg Redlich


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 19. 01. 2019