Kurt Paul Georg Redlich

* 8.4.1887 Brno – † po 14.7.1942 Maly Trostinec (Bělorusko)


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

zahynulpoznámky

Otec Gustav Redlich krátce před svým povýšením do šlechtického stavu konvertoval ke katolické víře, ale jeho dva synové jej nenásledovali. Pro své velkorysé dary katolické církvi se s nimi dostal do sporů, neboť se jej pokusili zbavit svéprávnosti.
Deportován z Prahy 13. 7. 1942 transportem AAq-533 do Terezína, odtud dne 14. 7. 1942 transportem AAx-68 do Malého Trostince, zahynul.


Jord, Menš


Aktualizováno: 03. 04. 2020