Internetová encyklopedie dějin Brna

Marie Lakomá

  Marie Lakomá


  • * 29.1.1888 Dolní Temenice, nyní část obce Temenice (okr. Šumperk) – † 13.8.1947 Brno


  • podnikatelka v chemické výrobě


  • rodné jméno

   Böhm

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zaměstnání

   původně švadlena,
   roku 1936 jí manžel Jaroslav Augustýn Lakomý předal svůj podíl (ve výši 175 000 Kč) v rodinné firmě,
   též po úmrtí švagra Josefa Fabiána Lakomého převzala jeho podíl

   po osvobození Československa byla Marie Lakomá prohlášena za nespolehlivou a na její podíl ve firmě J. Lakomý (ve výši 490 000 Kč) byla zavedena národní správa, stejně tak byla zavedena národní správa ve firmě Neobrom,
   šetřením se však zjistilo, že Marie Lakomá obdržela osvědčení o národní a státní spolehlivosti, a proto byla národní správa u obou firem zrušena (koncem roku 1947), ale to už byla Marie Lakomá po smrti

   po únoru 1948 byla do firmy Neobrom a firmy J. Lakomý zavedena národní správa (určen Spolek pro chemickou a hutní výrobu, n. p. Praha), poté byly koncem června 1948 firmy znárodněny a jejich majetkové podstaty do této firmy začleněny,
   firma Neobrom byla od 1. ledna 1950 začleněna do Fotochemy, n. p. Hradec Králové


  • poznámky

   dcera Franze Böhma, nožíře; manželství bylo bezdětné


  • prameny, literatura


  • partneři

   Jaroslav Augustýn Lakomý
   sňatek: 1922


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 25. 07. 2018