prof. RNDr. Pavel Tománek, CSc.

* 9.6.1942 Brno – † 30.5.2017 Brno


fyzik, nanotechnolog, vysokoškolský pedagog


národnost

česká


bydliště

Brno


vzdělání

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - obor jemná mechanika a optika (1966),
kandidát věd v oboru aplikovaná fyzika (1980),
docent pro obor aplikovaná fyzika (1984),
docent pro obor fyzika (1996),
k 1. 11. 2000 jmenován profesorem pro obor aplikovaná fyzika


zaměstnání

Chirana Brno - konstruktér (1969–1971),
FEKT VUT v Brně (od roku 1971)


související odkazy

blat


Aktualizováno: 19. 07. 2017