Internetová encyklopedie dějin Brna

Miroslav Bayer

  doc. Ing. Dr. Miroslav Bayer


  • * 11.6.1911 Brno – † 28.11.1992


  • odborník ve vodohospodářství, vysokoškolský pedagog, děkan fakulty inženýrského stavitelství VŠSt v Brně (1954/1955)


  • zajímavé okolnosti

   16. 7. 1934 – 27. 6. 1936 vojenská služba, 1937–1938 studijní cesta do Francie, v letech 1947 a 1949 studijní cesta do Francie a Švýcarska, v roce 1950 služební cesta do Bulharska


  • bydliště

   Brno:
   - Sturmova 16
   - Lerchova (Lerchgasse) 35
   - Botanická 48


  • vzdělání

   české státní reálné gymnázium v Brně (20. 6. 1929 maturitní zkouška),
   ČVŠT v Brně - odbor inženýrského stavitelství (2. státní zkouška 22. 6. 1934),
   úředně autorizovaný civilní inženýr (25. 10. 1941),
   doktor technických věd (20. 3. 1950)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1932 a 1933 Zemský úřad Brno - stavební asistent,
   1936 inženýr v laboratoři vodních staveb na ČVŠT v Brně,
   1. 1. 1937 – 27. 10. 1945 asistent ústavu vodního stavitelství na ČVŠT v Brně,
   28. 10. 1945 – 31. 5. 1950 vrchní komisař vědeckých ústavů tamtéž,
   FIS VŠSt - docent pro obor hydrotechniky (s účinností od 1. 10. 1951), proděkan 1953/54, děkan 1954/55,
   od roku 1959 zaměstnán v Hydroprojektu


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. H3, hrob č. 201


  • poznámky

   Po leteckých útocích na Brno 20. listopadu 1944 se 24. 11. 1944 Miroslavu Bayerovi podařilo vyprostit ze sklepa z trosek zcela zříceného pětipatrového domu na Beethovenově ulici č. 3/5 dělníka Otmara Smejkala z Dolních Kounic č. 317.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   August Bayer
   Aug. Bayer byl svědkem při sňatku M. Bayera František Vágner
   Fr. Vágner byl svědkem při sňatku M. Bayera


  • partneři

   Karolina Bayerová (Poici)
   sňatek: 30. 9. 1937, Brno (městská rada)


  • rodiče

   Emil Bayer
   Marie Bayerová (Spirutová)


  • ulice

   Sturmova
   rodný dům (dnes Jana Uhra) Lerchova (Lerchgasse)
   bydliště (doloženo v roce 1937) Botanická
   bydliště


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   blat


Aktualizováno: 06. 06. 2020