Internetová encyklopedie dějin Brna

Viktor Hájek

  ThDr. Viktor Hájek


  • * 15.7.1900 Hustopeče u Brna – † 7.3.1968 Praha


  • teolog, kazatel, v letech 1950 až 1968 synodní senior Českobratrské církve evangelické


  • zajímavé okolnosti

   přestože od roku 1950 stál v čele Českobratrské církve evangelické v těžkém období totalitního režimu, podařilo se mu prosadit na Státním úřadu pro věci církevní právo církve shromažďovat děti a mládež na církevní půdě při výkladu Bible a zpěvu


  • bydliště

   Brno, Lidická 79


  • vzdělání

   studium na I. českém státním gymnáziu v Brně (1919 maturita),
   od roku 1919 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy obor historie a filozofie (po roce přešel na Husovu československou evangelickou fakultu bohosloveckou v Praze, jeden semestr studoval na Slovenské bohoslovecké fakultě v Bratislavě),
   po ukončení studií v roce 1924 odjel studovat na Westminsters College do Cambridge ve Skotsku,
   11. 3. 1930 získal doktorát teologie na Husově československé evangelické fakultě bohoslovecké v Praze na základě úspěšně obhájené disertační práce „Dogmatika Petra Chelčického“


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   od 19. 10. 1925 vikář a od 12. 8. 1926 do 31. 7. 1929 farář ve sboru v Růžďce,
   od 1. 8. 1929 do 14. 2 1950 farář v Brně,
   1940–1947 senior Brněnského seniorátu,
   1929–1948 výuka evangelického náboženství na gymnáziu na třídě Kapitána Jaroše v Brně,
   od 1. 2. 1947 do 14. 2. 1950 náměstek synodního seniora,
   od 14. 2. 1950 do 7. 3. 1968 synodní senior v Praze


  • poznámky

   Byl skvělým kazatelem. Jeho kázání měla logickou stavbu s jednou nebo dvěma základními myšlenkami. Nezapomenutelné se staly jeho cykly kázání na Desatero, modlitbu Páně a Krédo. V kázání dovedl oslovit jak vzdělané, tak i prosté posluchače. Vikářům, kteří pod jeho vedením pracovali, připomínal, že moderní posluchač vyžaduje stručnost a věcnost podání, což nemusí ochudit, nýbrž naopak to zdůrazňuje bohatství evangelia.


  • prameny, literatura


  • ulice

   Lidická
   bydliště


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 19. 01. 2020