Mons. Jiří Krpálek, O. Melit.

* 6.9.1931 Brno – † 6.8.2017 Brno


římskokatolický kněz, biskup skryté církve, člen řádu Maltézských rytířů (O.Melit.)


vzdělání

začal studoval na gymnáziu na Slovanském náměstí v Brně, v sextě přešel na biskupské gymnázium, po internaci duchovního řádu pokračoval na klasickém gymnáziu na třídě Kpt. Jaroše v Brně (maturoval v roce 1951),
teologii vystudoval tajně při zaměstnání, zkoušky skládal mimo jiné i u profesora Stanislava Krátkého (tehdy ještě nebyl biskupem), ten ho seznámil s Felixem M. Davídkem, který vedl noční studijní semináře,
v roce 1967 vysvěcen na kněze v německém Görlitzu, světitelem byl míšeňský biskup Mons. Gerhard Schaffran,
2. 3. 1973 tajným biskupem Felixem M. Davídkem vysvěcen na biskupa ve skryté církvi a dostal pověření zajistit obnovu řádu Maltézských rytířů na Moravě,
16. 2. 1973 ustanoven převorem tohoto řádu


jiné pocty

v březnu roku 2007 mu byl na základě dekretu papeže Benedikta XVI.(z 6. 12. 2006) udělen titul kaplan Jeho Svatosti s právem užívat před svým jménem čestný titul monsignore,
v roce 2007 mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla


zaměstnání

po maturitě v roce 1951 nastoupil do 1. brněnské strojírny do provozu těžké kotlárny, pracoval jako zámečník, jeřábník i úředník,
1952–1954 vojenská služba u PTP,
po roce 1989 byli někteří členové skryté církve začleněni do pastorace, J. Krpálek byl v roce 1992 byl ustanoven kooperátorem v kostele Nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli, a excurrendo administrátorem v Lipůvce, zároveň byl pověřen duchovní službou v nemocnicích,
od roku 1993 farář v Kuřimi, kde působil osmnáct let(současně spravoval i farnost Čebín a opět Lipůvku),
1998–2015 také duchovní služba ve věznicích,
2013–2015 duchovní správce sester dominikánek ve Střelicích u Brna


hrob

rodinný hrob na Řečkovický hřbitov, Úlehle, skup. 8, hrob č. 9–10


poznámky

Mons. Jiří Krpálek byl knězem, který se neustále vzdělával, znal několik jazyků, rozšiřoval si obzory v rozmanitých oborech lidského poznání. Právě jeho moudrost a vzdělanost dělaly jeho kázání poučnými a inspirativními.

Z poslední vůle:
„Jako katolický kněz děkuji svým bývalým farníkům z Čebína, Lipůvky a zvláště z Kuřimi za jejich obětavost a starost při mé práci o šíření Božího království.
A dále děkuji sestrám dominikánkám ze Střelic za jejich obětavost, lásku a péči.
Rodičům děkuji za dar víry, sourozencům za jejich lásku a synovci a neteřím vyprošuji největší Boží dar, víru a život v ní.
Prosím za odpuštění všechny, jimž jsem snad někdy ublížil. Na shledanou v nebi…“osoby

stavby

Kostel Nejsvětější Trojice
Božetěchova
místo jeho působení v duchovní správě v letech 1992–1993
Řečkovický hřbitov
Úlehle
místo posledního odpočinku


Ma


Aktualizováno: 26. 01. 2019