Internetová encyklopedie dějin Brna

Otakar Gulda

  Prof. MUDr. Otakar Gulda, DrSc.


  • * 22.1.1927 Královopolské Vážany, okr. Vyškov – † 16.8.2005


  • univerzitní profesor, vědec v oboru farmakologie


  • národnost

   česká


  • bydliště

   Brno, Antonínská (1948)


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Brně (1946 maturita),
   Veterinární fakulta v Brně (1949 studia ukončil a přestoupil na fakultu lékařskou),
   Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (1953 promoce),
   stáž na Farmakologickém ústavu v Paříži u prof. Léchata

  • jiné pocty

   1977 Stříbrná medaile Univerzity Jana Evangelisty Purkyně,
   1979 Stříbrná medaile Lékařské fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně,
   Stříbrný odznak BSP,
   Cena Československé farmakologické společnosti


  • dílo

   více než 100 původních vědeckých prací v československém i zahraničním odborném tisku - např:
   - Účinek vitaminu D na izolované žabí srdce (1955)
   - Úvod do obecné a speciální receptury pro praktická cvičení z farmakologie (1989)
   a další


  • zaměstnání

   1963–1991 přednosta Farmakologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

  • politická orientace

   člen KSČ (po únoru 1948)

  • odborné a zájmové organizace

   1946 zakládající člen ČSM na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity,
   od února 1970 člen výboru KSČ,
   1970–1975 předseda ZV ROH,
   1975–1978 místopředseda ZV ROH,
   poslanec obvodního národního výboru (1948


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. H34, hrob č. 97


  • poznámky

   Dětství prožil v dělnické kolonii brněnské Kohnovy cihelny. Během studia na reálném gymnáziu v Brně byl v roce 1944 totálně nasazen v Prostějově.
   Po válce studia dokončil, maturoval v roce 1946. Během studií na vysoké škole pracoval jako vědecká síla na anatomickém ústavu a později na II. interní klinice.
   Po promoci v roce 1953 nastoupil jako asistent na katedru farmakologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Poté se stal interním aspirantem na katedře farmakologie fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Zde roku 1962 obhájil kandidátskou disertační práci.
   V roce 1963 se vrátil do Brna a stal se tam přednostou Farmakologického ústavu (do roku 1991). Roku 1980 byl jmenován profesorem.
   Bádal v oblasti farmakologie bakteriálních jedů, včetně imunofarmakologie. Výsledky jeho výzkumu významně přispěly k objasnění mechanismu účinku stafylokokového alfa toxinu a streptolysinu O.
   Přednášel na řadě zahraničních konferencí (např. v Paříži, Vídni, Helsinkách, Nancy, Lipsku...), včetně dvou celosvětových farmakologických kongresů konaných v Praze.


  • prameny, literatura


  • ulice

   Antonínská
   bydliště


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   mát


Aktualizováno: 19. 01. 2020