prof. Ing. Jan Kalendovský

* 3.12.1911 Rychnov nad Kněžnou (okres Rychnov nad Kněžnou) – † 26.9.1998 Brno


vysokoškolský pedagog; děkan FE VUT v Brně
dítě osobnosti: Otto Kalendovský


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

podnikl několik studijních cest (Francie, Polsko, Skandinávie)


bydliště

Rychnov nad Kněžnou,
Praha,
Brno, Zemědělská 15


vzdělání

IV. česká státní reálka v Brně (ukončeno v roce 1930 s vyznamenáním),
doplňovací maturita z latiny na reálném gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou,
Vysoká škola technická Dra Edvarda Beneše - odbor strojního inženýrství a elektroinženýrství (2. státní zkouška v roce 1935),
studium práv (pouze 2 semestry, studium ukončeno v roce 1937),
od roku 1953 profesor vysokoreflekční techniky


vyznamenání a pocty

v roce 1954 uděleno vyznamenání Za vynikající práci


dílo

- KALENDOVSKÝ Jan, Julius STRNAD. Fotoelektrické články a jejich použití v technické praxi. Praha: Elektrotechnický svaz českomoravský. 1945,1. vydání, 288 s.


zaměstnání

1. 10. 1935 – 28. 8. 1937 prezenční vojenská služba,
1937–1940 asistent při Ústavu slaboproudé elektrotechniky při Vysoké škole technické Dra Edvarda Beneše v Brně,
1940–1950 referent pro vysokofrekvenční techniku ve Fyzikálním výzkumu v Praze - nejprve pod Škodovými závody, později jako národní podnik Československé závody kovodělné a strojírenské v Praze, Československé závody těžkého strojírenství v Praze, Výzkumné ústavy československého strojírenství v Praze,...
1950–1951 hlavní redaktor ESČ v Praze,
1951 hlavní redaktor Technicko-vědeckého vydavatelství v Praze,
1951–1959 Vojenská technická akademie v Brně

od roku 1959 FE VUT v Brně:
- vedoucí Katedry radiotechniky (1958–1970), Katedry linkové techniky (1958–1967) a Katedry měřicí techniky a automatizace (1958–1964)
- v letech 1959–1962 a 1966–1970 děkan
osoby

Václav Bubeník
profesor Ústavu slaboproudé elektrotechniky při Vysoké škole technické Dra Edvarda Beneše v Brně


ulice

Zemědělská
bydliště


Studentský záznam


Aktualizováno: 20. 09. 2022