prof. Ing. Jan Kalendovský

* 3.12.1911 Rychnov nad Kněžnou – † 26.9.1998 Brno


vysokoškolský pedagog; děkan FE VUT v Brně
dítě osobnosti: Otto Kalendovský


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

podnikl několik studijních cest (Francie, Polsko, Skandinávie)


bydliště

Rychnov nad Kněžnou,
Praha,
Brno


vzdělání

IV. česká státní reálka v Brně (ukončeno v roce 1930 s vyznamenáním),
doplňovací maturita z latiny na reálném gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou,
Vysoká škola technická Dra Edvarda Beneše - odbor strojního inženýrství a elektroinženýrství (2. státní zkouška v roce 1935),
studium práv (pouze 2 semestry, studium ukončeno v roce 1937),
od roku 1953 profesor vysokoreflekční techniky


vyznamenání a pocty

v roce 1954 uděleno vyznamenání Za vynikající práci


dílo

- KALENDOVSKÝ Jan, Julius STRNAD. Fotoelektrické články a jejich použití v technické praxi. Praha: Elektrotechnický svaz českomoravský. 1945,1. vydání, 288 s.


zaměstnání

1. 10. 1935 – 28. 8. 1937 prezenční vojenská služba,
1937–1940 asistent při Ústavu slaboproudé elektrotechniky při Vysoké škole technické Dra Edvarda Beneše v Brně,
1940–1950 referent pro vysokofrekvenční techniku ve Fyzikálním výzkumu v Praze - nejprve pod Škodovými závody, později jako národní podnik Československé závody kovodělné a strojírenské v Praze, Československé závody těžkého strojírenství v Praze, Výzkumné ústavy československého strojírenství v Praze,...
1950–1951 hlavní redaktor ESČ v Praze,
1951 hlavní redaktor Technicko-vědeckého vydavatelství v Praze,
1951–1959 Vojenská technická akademie v Brně

od roku 1959 FE VUT v Brně:
- vedoucí Katedry radiotechniky (1958–1970), Katedry linkové techniky (1958–1967) a Katedry měřicí techniky a automatizace (1958–1964)
- v letech 1959–1962 a 1966–1970 děkanosoby

Václav Bubeník
profesor Ústavu slaboproudé elektrotechniky při Vysoké škole technické Dra Edvarda Beneše v Brně


Studentský záznam


Aktualizováno: 18. 09. 2018