Bernardina Drgáčová

* 18.5.1887 Krhov (dnes Bojkovic, okres Uherské Hradiště) – † 12.8.1951 Brno


ředitelka čsl. dětských ozdravoven M. Steyskalové v Crikvenici


bydliště

Krhov (rodný dům, zřejmě čp. 31),
Brno, Falkensteinerova 35


jiné pocty

její pamětní deska se nachází v parku kolem léčebného zařízení v Crikvenici, byla jmenována čestnou občankou města Crikvenice


zaměstnání

dozorkyně a správkyně v ženské útulně v Brně, prošla i různými pobočkami a od 5. 1. 1911 vedla ozdravovnu v Crikvenici, nakonec se stala ředitelkou celého komplexu ozdravoven


čestný hrob

poznámky

Do Brna přišla jako polosirotek ve věku 15 let a stala se chovankou ženské útulny. V duchu myšlenky Marie Steyskalové, která se snažila z původních chovanců posléze získat i platné spolupracovníky, i Bernardina Drgáčová prošla různými funkcemi v ústavu a nakonec dosáhla postavení ředitelky ozdravoven v Crikvenici.
Poprvé odcestovala do Crikvenice s výpravou dětí 5. 1. 1911, od té doby věnovala všechny své síly vedení „kolonie“, jak se tehdy pouze pronajaté objekty označovaly. V promluvě, kterou pronesla Marie Steyskalová dne 4. 4. 1923 při slavnostním otevření vily Miloslava v Crikvenici, vysoce ocenila práci Bernardiny Drgáčové, kterou přátelsky nazývala Bertou: „Přes 3000 dětí děkuje kolonii naší za své uzdravení. Zajisté mnohé z nich dnes vděčně vzpomínají na sl. správkyni a přejí jí ze srdce, že konečně vešla do místností krásných, účelně zbudovaných, na nichž ona má velkou zásluhu.“
Po druhé světové válce byla oceněna za ochranu čs. majetku v zahraničí československou vládou a jugoslávskou vládou za účast v protifašistickém odboji na území tohoto státu.osoby

Marie Steyskalová
spolupracovnice
ulice

Falkensteinerova
bydliště po příchodu do Brna (dnes Gorkého, zde bydlela po návratu z Crikvenice) Pekařská
místo úmrtí (dům č. 53, nemocnice u sv. Anny)


stavby

Ústřední moravská ženská útulna
Gorkého 35/80
nejdříve chovanka útulny, později spolupracovnice ředitelky
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Menš


Aktualizováno: 21. 07. 2023