Ing. Kurt Aussenberg

* 8.3.1910 Plzeň


stavební inženýr


bydliště

Brno, V zahradách 28


vzdělání

Vyšší státní průmyslová škola v Brně,
Česká vysoká škola technická v Brně - odbor architektury a pozemního stavitelství (1928–1929,1929/1930),
Německá vysoká škola technická v Brně


zaměstnání

1936–1939 samostatný architekt,
stavbyvedoucí firmy Krug v Brně, účastnil se staveb Německé říše na moravskoslovenské hranici, především celnic a obydlí pro zaměstnance celního úřadu (Brumov, Nedašov), prováděných Říšským stavebním úřadem v Lundenburgu (Břeclavi), vedoucí staveb sídlišť pro Úřad říšského finančního prezidenta v Praze


poznámky

Deportován z Brna dne 2. 12. 1941 transportem G-668 do Terezína. Zde zařazen do kategorie tzv. „prominentů“ kategorie A. V Terezíně pracoval jako stavební inženýr v technickém oddělení a dožil se osvobození.
ulice

V zahradách
bydliště doložené v roce 1929 (dnes Fišova)


události

2. 12. 1941
Transport židovských občanů z Brna s označením "G"
v transportu měl číslo 668


Lk, Menš, blat


Aktualizováno: 15. 11. 2020