Internetová encyklopedie dějin Brna

Kurt Aussenberg

  ing. Kurt Aussenberg


  • * 8.3.1910 Plzeň


  • stavební inženýr


  • bydliště

   Brno (poslední bydliště před transportem)


  • vzdělání

   Vyšší státní průmyslová škola,
   Německá vysoká škola technická v Brně


  • zaměstnání

   1936–1939 samostatný architekt,
   stavbyvedoucí firmy Krug v Brně, účastnil se staveb Německé říše na moravskoslovenské hranici, především celnic a obydlí pro zaměstnance celního úřadu (Brumov, Nedašov), prováděných Říšským stavebním úřadem v Lundenburgu (Břeclavi), vedoucí staveb sídlišť pro Úřad říšského finančního prezidenta v Praze


  • poznámky

   Z Brna převezen dne 2. 12. 1941 transportem G-668 do Terezína. Zde zařazen do kategorie tzv. „prominentů“ kategorie A. V Terezíně pracoval jako stavební inženýr v technickém oddělení a dožil se osvobození.


  • prameny, literatura


  • události

   2. 12. 1941
   Transport židovských občanů z Brna s označením "G"
   v transportu měl číslo 668


  • autor

   Lk, Menš


Aktualizováno: 02. 12. 2010